Kako u HB županiji do dvotrećinske većine i vlasti?
17 RUKU
Hercegbosanska županija je zbog svog nacionalnog sastava specifičan po mnogo čemu – osim što je prostorno najveća u Federaciji, za donošenje vitalnih odluka mora imati i više od proste većine – za imenovanje Vlade, usvajanje proračun i sl. potrebna je dvotrećinska većina.