Dosadašnje aktivnosti polučile izuzetno dobre rezultate
ŠUMA
Dogovoreno je i da će ŠGD-a „Hercegbosanske šume“ svim pilanama koje rade protivno odredbama Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta obustaviti isporuku trupaca sve dok se ne otklone utvrđeni nedostatci.