Postavljaju se stupovi vjetroagregata za Vjetropark Jelovača
DRUGA VE U HB ŽUPANIJI
Radovi na postavljanju elemenata za vjetroelektranu su počeli u srpnju ove godine, a puštanje u probni pogon vjetroelektrane planirano je do kraja ove godine te će to biti druga vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini.