Jedna osoba u HB županiji oboljela od šuge
U OSTALIM ŽUPANIJAMA GORE STANJE
Zanimljivo je spomenuti i kako se prema podacima iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH šuga proširila u svim županijama u Federaciji osim u Posavini. Tako je u rujnu zabilježen i jedan slučaj oboljele osobe u Hercegbosanskoj županiji, te četiri osobe u Srednjobosanskoj županiji.