Pronađena trojka koja je opljačkala starca u Sturbi
EKIPA IZ VIDOŠA
Operativnim radom na terenu djelatnici PU Livno došli su do saznanja da postoji osnovana sumnja da su navedeno kazneno djelo počinili: M.J. rođen 1994 godine u Livnu, D.B. rođen 1991 godine i I.B. rođen 1994 godine u Livnu.