Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i usvojila Izviješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 32.526.771,00 KM što je 0,59% ili u apsolutnom iznosu 191.011,00 KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

U odnosu na plan Proračuna za 2017. godinu od 76.263.613,00 KM ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište 2017. godine iznose 42,65%. U strukturi prihoda i primitaka porezni prihodi sudjeluju sa 28.288.638,00 KM ili 86,97% što je za 0,82% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili u apsolutnom iznosu porezni prihodi su veći za 230.914,00 KM. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 4.027.759,00 KM i veći su za 26,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan Proračuna za 2017. godinu ostvareni neporezni prihodi manji su za 3,55%.

Tekuće potpore izvršene su u iznosu od 174.987,00 KM i manje su za 69,63% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Značajnija realizacija prihoda od potpora očekuje se u drugom polugodištu tekuće fiskalne godine. S obzirom na navedenu razinu izvršenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2017. godine te ukoliko se prihodi i primitci nastave kretati istom dinamikom kao u prvom polugodištu očekivat je na kraju godine da bi se uskladila visina rashoda i izdataka s visinom ostvarenih prihoda i primitaka te neće biti potrebno raditi Rebalans Proračuna za 2017. godinu. Glavne kategorije rashoda i izdataka ostvarene su u tekućim izdatcima koji iznose 25.471.193,00 KM i kapitalnim izdatcima koji iznose 1.466.342,00 KM. Tekuća pričuva za 2017. godinu je planirana na razini 600.000,00 KM, a u prvom polugodištu ove godine izvršena je sa 132.930,00 KM ili indeksom 22,15. U promatranom razdoblju je ostvaren suficit u iznosu od 5.589.236, 00 KM. Valja napomenuti da navedeni suficit treba umanjiti za razgraničene prihode iz ranijih godina, a radi se o namjenskim prihodima u apsolutnom iznosu od 2.136.578,15 KM što znači da je realni suficit 3.452.657,85 KM.

Vlada je dala suglasnost na prijedlog Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018./2020. godina. Dokument okvirnog proračuna sastoji se od šest poglavlja: uvod u Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2018./2020. godina, srednjoročne makroekonomske prognoze, srednjoročne fiskalne strategije, upravljanja potrošnjom javnog sektora, strategije upravljanja javnim dugom i projekcije prihoda i rashoda Proračuna općina i fondova Hercegbosanske županije za razdoblje 2018./2020. godina.

Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije. Dokument okvirnog Proračuna omogućava Vladi razvijanje bolje strateške osnove za dugoročno planiranje Proračuna.

Dana je i suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2018. godini. Cilj naputka je projekcija prihoda i rashoda za fiskalnu 2018. godinu. Zahtjev za proračunska sredstva sadrži šest tablica. Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2018. godini je temelj za izradu Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu, a koristit će se i za implementaciju programa BPMIS za izradu Proračuna elektroničkim putem.

Tijekom sjednice donijet je Zaključak o prihvaćanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2018./2020. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva – Odjeljenje za upravljanje projektom. Program javnih investicija Hercegbosanske županije sadrži podatke o ukupno 37 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 77.622.625,00 KM od čega se 37.385.481,00 KM odnosi na 25 kandidiranih projekata i 40.237.145,00 KM na 12 projekata u implementaciji. Temeljni cilj izrade programa javnih investicija Hercegbosanske županije je usklađivanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju i potpora je Vladi Hercegbosanske županije i institucijama županije za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Razmatrana je i Informacija o stručno-pedagoškom nadzoru i donesen je Zaključak u kojem se pruža potpora Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije na realizaciji započetih aktivnosti.

Naime, Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske Županije”, broj: 12/04 i 12/08) u članku 94., Zakonom o srednjem školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske Županije “, broj: 12/04 i 12/08), u članku 112., stavak 1.,  propisano je da stručno – pedagoški nadzor nad radom osnovnih i srednjih škola obavlja Zavod za školstvo Mostar.

Zavod za školstvo Mostar je tek jedno kratko vrijeme imao nadležnost na području Hercegbosanske županije, tako da su Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i ustanovama u okviru njihovih nadležnosti u principu uskraćene za vrlo bitne aktivnosti Zavoda za školstvo, bez kojih je gotovo nemoguće zamisliti funkcioniranje obrazovnog sustava. Budući da godinama nije obavljan nadzor u školama na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo je predložilo Vladi donošenje Zaključka kojim bi se potaknula ova aktivnost i svi koraci koji slijede.

S obzirom da je proces planiranog osnivanja međužupanijske javne ustanove, Zavoda za odgoj i obrazovanje u tijeku, također se javlja potreba za angažiranjem određenog broja postojećih djelatnika iz osnovnih i srednjih škola koji će biti imenovani u zvanje savjetnika, putem javnog poziva i određenih kriterija koji bi provelo povjerenstvo unutar Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa. Po pedagoškim standardima jedan savjetnik ide na 25 djelatnika koje treba nadzirati, a Ministarstvo će donijeti odluku o broju savjetnika koje će angažirati za obavljanje ovoga posla i to isključivo od djelatnika uposlenih u školama na području Hercegbosanske Županije, te stoga neće biti potrebna nova upošljavanja za realiziranje navedene aktivnosti.

Kako bi ovaj značajan i opsežan posao imao svrhu i ostvario planirani cilj, Ministarstvo će postupati u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama.

Prioritet planiranih aktivnosti je pružanje stručno – pedagoške pomoći odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, praćenje i unaprjeđenje sustava njihove trajne izobrazbe i napredovanja, te prikupljanje relevantnih podataka o nastavnom kadru koji bi temeljem rezultata rada napredovali i bili značajni resursi za praćenje i savjetovanje nastavnika i stručnih suradnika, sa svrhom podizanja kvalitete nastavnoga rada.

U drugom djelu sjednice Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije, a koji nisu u stanju socijalne potrebe i udžbenika za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije a koji su u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017./2018. godini.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.500,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2016./2017. godini.

Vlada je donijela Odluku o razrješenju i Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Saše Grabovca, magistra kineziologije za ravnatelja Srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna na mandatno razdoblje od četiri godine.

Priopćeno je iz Vlade HB županije.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i Livno Online ne može se smatrati odgovornim za izreceno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.Ukoliko ne posjedujete email adresu u polje za email adresu upišite abc@abc.com
comments powered by Disqus

Najnovije županija