U utorak predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno
PREKO 200 SUDIONIKA
Incijativa uspostave zaklade Linnovate je pokrenuta od strane osoba koji vuku porijeklo iz Livna, a to su Bernardin Ćenan, Božo Perić, Marin Jozić te Mate Rimac. Pored uloge osnivača, važno za naglasiti ulogu Mate Rimca kao glavnog donatora