Funkcionalnost nove, duplo skuplje i suvremenije elektronske osobne iskaznice se trenutno svela samo na funkciju identifikacijske isprave, što je bila i prije uvođenja elektronskog čipa.

Pored veće sigurnosti ovih iskaznica i korištenja e servisa, stručnjaci koji su radili na planovima predvidjeli su da će građani BiH sa novim elektronskim iskaznicama moći putovati i u Hrvatsku, no ni u tu svrhu nova iskaznica nije iskorištena. Osim što je nabavljena po mnogo većim cijenama upravo zbog elektronskog čipa, nova iskaznica za sada nije pokazala nikakvo poboljšanje, zaključak je iz revizije. Piše Dnevni list.

Nabavka novih elektronskih iskaznica čija je vrijednost oko 103 milijuna maraka za 83 milijuna maraka veća je od ranijih isprava koje su se pokazale kao dobre. Ovo je jedan od niza zaključaka iz revizije učinka “Nabava osobnih isprava” koju je krajem godine završio Ured za reviziju institucija BiH, a po nalogu državnog Parlamenta.

Sporan ugovor

U izvješću koje obrađuje sve segmente nabave isprava, njegove ekonomske isplativosti u odnosnu na efikasnost i pravičnosti postupka navodi se kako su uočene brojne nepravilnosti u radu institucija koje su sudjelovale u ovom postupku, prvenstveno u radu Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka BiH (IDDEEA).

IDDEEA i Ministarstvo civilnih poslova nisu ponudili moguće alternative izabranoj tehnologiji izrade osobnih isprava, koja je značajno skuplja u odnosu na prethodnu, sa aspekta boljeg balansa sigurnosti i ekonomičnosti i uvažavanja ekonomskih i drugih okolnosti u kojima se nalazi BiH, a Vijeće ministara BiH, prilikom odobravanja nabave, nije tražilo ovakve analize, stoji u izvješću.

-U BiH još uvijek nisu stvoreni uvjeti za korištenje e-servisa pomoću elektronske osobne iskaznice, iako je to bio jedan od glavnih razloga za njeno uvođenje. Nakon izdanih više od 1,7 milijuna elektronskih osobnih iskaznica, i skoro tri godine od njenog izdavanja, ona još uvijek služi samo kao identifikacijski dokument, stoji u izvješću.

Podsjetimo kako je IDDEEA uz suglasnost najvećih državnih organa sklopila ugovor sa poduzećem Muehlbauer d.o.o Banja Luka u srpnju 2012., a Ured za reviziju j i ranije ukazivao na nedostatke u Ugovoru, te o istima obavijestio i Tužiteljstvo BiH.

Ugovor je potpisan na 10 godina, a vrijednost ugovora je blizu 105 milijuna KM. Nove iskaznice počele su se izdavati u 2013. godini. Za revizore je sporno to što je ugovor sklopljen na najmanje transparentan način-pregovaračkim postupkom, što su u ugovoru definirane minimalne godišnje količine osobnih isprava koje je IDDEEA dužna kupiti bez obzira na stvarne potrebe za ispravama. Ugovoreno je i avansno plaćanje od 30 posto minimalne obvezne godišnje količine isprava koju IDDEEA treba kupiti.

Nepotrebni dokumenti

Do kraja 2015. u BiH je izdano svega 1.750.167 komada elektronskih osobnih iskaznica i 879.116 komada vozačkih dozvola. Do 2022. do kada traje ugovor BiH je dužna od poduzeća iz Banja Luke kupiti 5 milijuna osobnih iskaznica i 2 milijuna vozačkih dozvola bez obzira na to jesu li nam te isprave potrebne. Revizori smatraju kako za ovolikom količinom dokumenata neće biti potrebe te kako će na koncu država morati pretrpjeti štetu jer će se iz proračuna izdvojiti novac za ovu namjenu.

Mišljenja su kako se treba iznaći način da se ova stavka iz ugovora promjeni. Inače troškove cijelog postupka snose građani plaćajući osobne iskaznice po 18 maraka i vozačke dozvole po 60 maraka. Ono što je izvjesno jeste da će ove cijene rasti budući da je IDDEEA već Vijeću ministara iznijela stav kako je nemoguće financirati sve troškove izdavanja dokumenata sa trenutnim cijenama.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u