Vlada FBiH prihvatila je informaciju o provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoj-invalidske zaštite za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.Od početka

primjene Zakona o reviziji pa do 30. 6. 2020. godine postupak kontrole okončan je u 140.604 predmeta korisnika. Od toga se 55.367 predmeta odnosi na prava na osobnu, a 47.102 na obiteljsku invalidninu, 33.298 predmeti su korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima, a 4837 su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak - nositelji najviših ratnih priznanja i odličja, piše Večernji list BiH.

Podaci Zavoda MIO

Postupak kontrole I. faza revizije nije okončan u 451 predmetu. Od tog broja 78 predmeta su predmeti korisnika prava na osobnu invalidninu, 124 predmeta su predmeti korisnika prava na obiteljsku invalidninu, 81 predmet su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima, a 168 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovi dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odličja. Donosimo detaljan pregled kontrole prava na mirovinu po povoljnim uvjetima. Po podacima kojima raspolaže Federalno ministarstvo, na početku revizije struktura ostvarenih prava na mirovinu po povoljnijim uvjetima bila je sljedeća: uredba - 1985 korisnika, uredba - II 4512 korisnika, uredba III - 5042 korisnika, Zakon o pravima razvojačenih branitelja - 3849 korisnika koji su ispunili uvjete po Zakonu MI0, Zakon o pravima razvojačenih branitelja - 6608 korisnika koji nisu ispunili uvjete po Zakonu MI0, Zakon o povoljnijem prijevremenom umirovljenju - 8147 korisnika, Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji - 4236 korisnika. Dakle, prema podacima iz informacije, riječ je o 33.379 korisnika povoljnih mirovina.

Po podacima Federalnog zavoda za MI0, zaključno s mjesecom lipnjom 2020. godine, isplaćeno je: 11.859 mirovina korisnicima po članku 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, 16.012 mirovina korisnicima po članku 4., 9. stavku 2. i članku 14. stavku 2. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, 5713 mirovine korisnicima koji su to pravo ostvarili po osnovi Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, 9818 mirovina korisnicima koji su to pravo ostvarili po osnovi Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, od čega je 8255 korisnika ispunilo uvjete po Zakonu o MI0.

Kako se navodi u informaciji, Federalni zavod MIO je do 30. 6. 2020. godine zaprimio 1250 potvrda na obrascu FMB-2. Od ukupnog broja zaprimljenih potvrda FMB-2, FZ MIO postupio je u 1074 predmeta, a za 176 dostavljenih potvrda FMB2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH (presuda U-7/12 od 22. 11. 2012., koja je objavljena 6. 1. 2013. godine, i presuda broj U-17/12 od 7. 2. 2013. godine, objavljena 27. 3. 2013. godine) još uvijek nije postupljeno iz razloga provođenja postupka implementacije istih. Od 1074 obrađena predmeta, u ponovnom postupku dostavljena je potvrda FMB-1 za 567 korisnika, za 12 korisnika je donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava i za 4 korisnika je promijenjena osnova za priznavanje prava na mirovinu pa je za 583 korisnika ponovno uspostavljena isplata. Za 185 korisnika dostavljena je potvrda FMB-2, ali su isti ostvarili pravo po drugom propisu. Dakle, od 1250 potvrda na obrascu FMB-2, dakle onih koji izvode iz prava, na kraju je, barem za sada, bez mirovina ostalo 306 osoba s obzirom na to da ostali i dalje ostvaruju mirovinu.

Za kontrolu još 81

Prema usvojenoj informaciji, postupak kontrole I. faze revizije nije okončan u 81 predmetu korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Od tog broja najviše je u Tuzlanskoj županiji - 35, slijedi Hercegovačko-neretvanska županija s 13, US županija s osam predmeta, Posavska šest, SBŽ pet predmeta te u Hercegbosanska županija s četiri. Po tri predmeta ostala su u SŽ-u i Distriktu Brčko, dva u Zapadnohercegovačkoj županiji te po jedan nepregledan predmet u Zeničko-dobojskoj i Bosansko-podrinjskoj županiji.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok