Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine subjekti u turističko-ugostiteljskom sektoru nedavno su dobili ukupno 30 milijuna maraka pomoći za saniranje posljedica nastalih uslijed pandemije, a na popisu u koji je Večernji list BiH imao uvid nalaze se brojni hoteli, putničke agencije i turoperatori.

Nekoliko razreda

Vlada je na sjednici održanoj 15. prosinca prošle godine donijela spomenutu odluku, a njome je definirano nekoliko skupina poslovnih subjekata koji su dobili pomoć.

Najveći iznos, ukupno 19,503.038 maraka, dobili su subjekti koji potpadaju pod razred hoteli (i sličan smještaj), a na popisu se nalaze 192 poslovna subjekta, pri čemu iznosi uplaćenih sredstava variraju od nekoliko tisuća pa do nekoliko stotina tisuća. Drugi razred čine putničke agencije i na tom se popisu nalazi 98 poslovnih subjekata kojima su osigurane ukupno 6,601.352 marke. Idući razred čine poslovni subjekti koji se bave djelatnošću turoperatora, a popis čini 21 poduzeće za koje je osigurano ukupno 2,583.815 maraka.

U razredu “ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima” nalazi se popis s pet turističkih vodiča kojima je osigurano ukupno 22.340 konvertibilnih maraka.

Korisnici financijske pomoći koji su registrirani nakon 30. lipnja 2019. godine čine idući razred u kojemu se nalazi 18 subjekata, uglavnom hotela i motela, uz nekoliko vodiča i prijevoznih tvrtki, a za sve zajedno osigurana je 205.181 marka. Idući razred čine toplice i lječilišta, a na popisu se nalazi njih šest, za koje su osigurane 1,084.274 marke. Sredstva koja se isplaćuju ovim subjektima osigurana su u proračunu Federacije BiH za 2020. godinu, a odlukom Vlade zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma da sa subjektima iz točke I. odluke potpiše ugovor te vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a sve u skladu s člankom 37. uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19.

Za provedbu ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma te Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Pomoć prijevoznicima

Federalna Vlada odobrila je dodjelu dijela sredstava na ime financijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika, u ukupnom iznosu od 10,000.000 konvertibilnih maraka.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijska pomoć određuje se kao zbroj postotnoga sudjelovanja korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prijevoza putnika svih prijavljenih korisnika financijske pomoći koji ispunjavaju uvjete iz uredbe uz sudjelovanje ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz članka 20. uredbe u iznosu od 60 posto te postotnoga sudjelovanja broja zaposlenih iz djelatnosti prijevoza putnika kod korisnika na dan 30. rujna 2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uvjete u iznosu od 40 posto.

Na popisu se nalazi niz tvrtki koje se bave ovim poslom, dok iznos pomoći varira od nekoliko desetaka pa do nekoliko stotina tisuća maraka po subjektu. Odluka je donesena sukladno javnom pozivu koji je objavilo Federalno ministarstvo prometa i veza, a na koji su se prijavila 193 poslovna subjekata, od kojih je 176 ispunilo sve uvjete propisane uredbom.

Spisak pogledajte ovdje >>>

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok