Ministarstvo financija i trezora BiH objavilo je priopćenje za javnost u kojem su pojasnili na koji se način mogu izdvojiti dodatna sredstva za financiranje izbora u razdoblju kada država ima privremeno financiranje. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Ministarstvo financija i trezora BiH dobilo je akt iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) u svezi s operativnim planom rashoda za prvo tromjesečje ove godine te dostavilo svoje mišljenje, koje je sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH, čime ne može biti spriječeno financiranje općih izbora kako se to navodi u mnogim medijima.

Prema navodima u dopisu SIP-a uočene su određene nelogičnosti i nezakonitosti u planu rashoda za prvo tromjesečje ove godine na što je Ministarstvo financija i trezora BiH skrenulo pozornost i tražilo od ove institucije da izmijeni operativni plan kako bi ispoštovali zakon i važeće podzakonske akte koji reguliraju ovu oblast.

Medijska izvješća u kojima se navodi kako Ministarstvo financija i trezora BiH na čelu s ministrom Vjekoslavom Bevandom sprječava financiranje pa i održavanje općih izbora daleko su od realnosti što potvrđuje i članak 11. Zakona o financiranju institucija BiH.

U tom članku, stavak (5), piše:

"U tijeku trajanja privremenog financiranja, Vijeće ministara može donijeti posebnu odluku o rashodima koji nisu bili predviđeni proračunom iz prethodne godine, s tim da rashodi institucija Bosne i Hercegovine koji uključuju rashode iz stavka (2) ovog članka ne mogu biti veći od zbira prihoda koji u toku trajanja privremenog financiranja budu prikupljeni od neizravnih poreza, vlastitih prihoda i prenesenih sredstava. Rashodi po ovom osnovu odobravaju se u skladu sa odredbama članka 17. ovog zakona kojima je propisano korištenje tekuće pričuve".

SIP, kao i sve druge institucije, dužne su ispoštovati važeće instrukcije u planiranju svojih rashoda u vrijeme privremenog financiranja, a obveza Ministarstva financija i trezora BiH je da svojim mišljenjem upozori na sve aktivnosti koje nisu sukladne zakonskim propisima", stoji u priopćenju.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok