Dvije trećine građana koji na mobitelu imaju instaliranu neku od aplikacija za plaćanje ne koriste je, rečeno je na promociji Vodiča o digitalnim plaćanjima u Centralnoj Banci BiH.

Gotovina je u Bosni i Hercegovini kralj, rečeno je tom prilikom ali i dodano kako su pred nama vremena u kojima će digitalno plaćanje imati sve veću ulogu.

Način plaćanja posebno je promijenjen u posljednje dvije godine, kada se sve više korisnika okreće ka digitalnim kanalima, a potaknula ga je pandemija koronavirusa.

U Bosni i Hercegovini su dostupni različiti modeli, inovativni pristupi i usluge za digitalno plaćanje. Sve banke u BiH izdaju platne kartice za plaćanja (kontaktna i beskontaktna) preko Pont-of-Service (POS) terminala i putem interneta (u fizičkom i online okruženju), piše Indikator.

Međutim, na tržištu su sve prisutnije druge mogućnosti. Osnovna podjela se može napraviti između aplikacija (apps) koje su razvile komercijalne financijske institucije poput banaka i onih koje služe kao sredstvo za plaćanje usluga drugih kompanija za kupovinu ili pružene usluge.

Sveukupno, cilj je omogućiti jednostavnije, sigurnije i brže plaćanje, a značaj se pridaje i ekološkim prednostima kroz smanjenje upotrebe papira ili drugih materijalnih resursa.

Prema podacima Centralna banke BiH, mobilno i internet bankarstvo svake godine bilježe stabilan rast, pri čemu je broj korisnika elektronskog bankarstva 35 posto, a u čemu dominiraju pravne osobe, dok neku vrstu mobilnog bankarstva upotrebljava 65 posto korisnika, uglavnom fizičkih osoba.

U 2021. godini u BiH je bilo više od 7,5 milijuna transakcija mobilnog bankarstva fizičkih osoba pri čemu je ostvarena vrijednost prometa bila veća od 1,5 milijardi KM.

Na drugoj strani promet putem internet bankarstva pravnih osoba iznosio je 111,3 milijarde KM, sa ukupno nešto manje od 25 milijuna realiziranih transakcija.

Od ukupnog broja korisnika elektronskog bankarstva samo 39 posto je aktivno, što govori o ogmomnom prostoru za poboljšanje kroz promjene navika ljudi.

Poebno se neaktivnost odnosi na starije osobe koje nemaju sklonost ka korištenju digitalnih načina plaćajna.

Digitalno plaćanje, kako je rečeno na promociji vodiča Centralne banke, nudi mnoge olakšice, ali je uz ukazivanje na njegove benefite važno i educirati ljude o zaštiti podataka korisnika, ali i o zaštiti transakcija.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok