• Short title article: Provjerite stanje online

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održao je konferenciju za medije na kojoj je kazao da je 152.488 kućanstava ispunilo kriterije javnog poziva za dodjelu novčane pomoći EU energetski siromašnim kućanstvima.

Objasnio je da je napravljena preliminarna lista korisnika koji su ispunili uvjete javnog poziva, ali da će konačna lista biti poznata nakon što završi žalbeni rok. Delić je naveo da je svaka prijava koja je zaprimljena unesena u namjenski digitalni alat i da su rađene provjere nakon zatvaranja javnog poziva sa svim relevantnim popisima kako bi se kreirala privremena lista kućanstava koja ispunjavaju uvjete poziva. - Imali smo više od mjesec dana da uradimo ovako zahtjevan proces koji je prvi put urađen na području FBiH - rekao je Delić.

Najveći broj prijava koje ispunjavaju uvjete čini kategorija umirovljenika, gdje je zabilježeno 115.945 prihvaćenih prijava.

U kategoriji kućanstava koja primaju dječji dodatak broj prihvaćenih prijava iznosi 29.945, a u kategoriji kućanstava koju čine osobe koje primaju stalnu novčanu pomoć prihvaćeno je 5558 prijava.

U kategoriji kućanstava koju čine samohrani roditelji ukupno je 1040 prihvaćenih prijava.

U razdoblju od 6. do. 12 prosinca svi građani će moći provjeriti status svoje prijave online. Građani koji utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih prijava moći će se žaliti tamo gdje su podnijeli prijavu (npr. u općini). Nakon isteka roka za prigovor kreirat će se finalna lista koja će biti poslana Vladi FBiH te će nakon usvajanja konačne liste biti urađen transfer novca prema lokalnim jedinicama.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok