• Short title article: 309 inspekcijskih nadzora

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH izvršili su na širem području Federacije BiH 309 inspekcijskih nadzora, tzv. akcija, kojima su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju različite uslužne djelatnosti.

U kontrolama je otkriveno 40 neprijavljenih radnika, 73 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja, 11 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 12 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog tijela - navodi se.

Zbog utvrđenih nepravilnosti (zapošljavanje neprijavljenih radnika, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, nepostojanja fiskalnog uređaja i rada bez odobrenja) zapečaćeno je 18 objekta i u 105 slučajeva izdani su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama od 269.150 KM.

- Porezna uprava poziva sudove da pravodobno i u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije da bi imale brži i veći preventivni učinak. Sankcija koja se brzo izriče, i kad je manja, ima veći učinak od veće sankcije koja se izriče nakon duljeg vremena. Izricanje sankcija nakon nekoliko godina i još u iznosu manjem od zakonskog minimuma ima mali odgojni učinak na porezne obveznike i poštivanje zakona. Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih propisa i smanjenju sive ekonomije - naglašava se.

Aktivnosti inspekcijskog nadzora na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprječavanju sive ekonomije će se nastaviti. Stoga se pozivaju porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i poštuju zakone da se ne bi izlagali sankcijama i nepotrebnim troškovima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok