U BiH 100.000 manje nazaposlenih nego tijekom Velike recesije 2009.
A GDJE SU NOVA RADNA MJESTA?
Bandić je precizirao da je tada u BiH bilo više od 510.000 nezaposlenih, a da deset godina kasnije BiH bilježi kontinuiran pad broja nezaposlenih i trenutno ih je 100.000 manje nego 2009.