Kod Vareša otkrivena nova ležišta zlata i srebra
VELIKI POTENCIJAL
Kako su naveli, istraživanjem je došlo do novih zapanjujućih rezultata. Tako su na dubini od 72 metra naišli na 18,3% cinka, 10,7% olova, zatim 2,5 grama zlata po toni zemlje, 211 grama srebra po toni zemlje, 2,5% bakra i 25% barita.