BiH izumire: Negativan prirodni prirast 2016. iznosio 6254, a u 2020. čak 16.809 umrlih više nego rođenih
DEMOGRAFIJA
Demografska slika Bosne i Hercegovine sve je lošija iz godine u godinu, piše Večernji list BiH. Posljednji podaci o broju upisanih učenika u škole alarmantni su te traže žurno donošenje demografskih mjera koje će potaknuti natalitet i smanjiti iseljavanje iz ove zemlje.