FUZIP: Otpad u Drvaru nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način
INSPEKCIJA
Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da Krom reciklaža d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom koju je izdalo nadležno županijsko ministarstvo, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija.