Sarajevu dvostruko više novca nego županijama s hrvatskom većinom
NEPRAVEDAN ZAKON
Kad je taj zakon 2006. godine usvajan, rečeno je kako se spomenuti koeficijent neće zadržati. Međutim, danas se u milijardama maraka broje iznosi koji su se slili u Sarajevo. Savez općina i gradova Federacije BiH kritizirao je zakon u više navrata, a pokrenuo je i konkretne mjere još u ožujku prošle godine.