Manipulira se podacima o blagoslovu kućanstava
TRAŽE SE PODACI
Na telefonske brojeve i e-mail adrese nekoliko katoličkih svećenika nedavno se obratio izvjesni Anel Hasanbegović s molbom da mu se dostave podaci o broju Hrvata katolika nakon obavljenog blagoslova kuća, što je i svojevrsni svakogodišnji neslužbeni popis ovoga naroda, odnosno članova Katoličke crkve