Danas je Dan neovisnosti BiH
POLA DRŽAVE NE SLAVI
Prošlo je 29 godina od referenduma za neovisnost BiH. Većina građana i građanki Bosne i Hercegovine tada su se na referendumu opredijelili za neovisnu državu ravnopravnih građana, naroda BiH - muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.