U BiH identificirani novi sojevi koronavirusa
BRITANSKI I ČEŠKI
Prof.dr. Teufik Goletić s Veterinarskog fakulteta u Sarajevu rekao je da je identificirano deset različitih genetskih linija koronavirusa. Od njih su dvije najvažnije, britanski soj i jedan drugi - češki soj. Sve je otkriveno sekvencioniranjem virusa.