U borbi protiv pandemije cjepivo nema alternative, no na vrhuncu četvrtog vala stiže ohrabrenje osobama koje imaju povećani rizik od razvoja komplikacija ako se zaraze koronavirusom: dva su nova lijeka protiv bolesti COVID-19 na samom pragu ulaska na tržište, što daje nadu u brži oporavak oboljelih i manju potrebu za hospitalizacijama.

Za razliku od dosadašnjih terapija, koje se primjenjuju jedino u bolnici, ovi lijekovi namijenjeni su širokoj kućnoj primjeni. Naravno, za točno određene kategorije pacijenata, javlja RTL.

Britanska regulatorna agencija MHRA ovih je dana odobrila primjenu lijeka molnupiravir za upotrebu kod osoba s blagim do umjerenim oblikom COVID-19 koje imaju barem jedan od sljedećih rizika za razvoj teške bolesti – pretilost, dob iznad 60 godina, dijabetes ili bolesti srca. Antivirusni lijek američke kompanije Merck, upravo odobren u Britaniji, smanjuje sposobnost repliciranja virusa, čime se usporava razvoj bolesti, piše Novi list.

Oralna primjena

I Pfizer je objavio da je nadomak nove terapije koja bi hospitalizaciju i smrtnost od bolesti COVID-19 kod pacijenata s visokim rizikom mogla smanjiti za čak 89 posto. Na temelju ohrabrujućih rezultata istraživanja novog lijeka Paxlovida, od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) tražit će hitnu autorizaciju i pristup tržištu. Kako navode, uzimanje lijeka svakih 12 sati tijekom pet dana dramatično je smanjilo rizik od hospitalizacije, pod uvjetom da se s uzimanjem lijeka započelo u roku od tri do pet dana od pojave prvih simptoma. Riječ je o lijeku koji koristi enzime proteze kojima onemogućava daljnje repliciranje virusa.

Novim su lijekovima otvorena vrata potpuno novog razdoblja u liječenju COVID-19, smatra prof. dr. sc. Dinko Vitezić, predsjednik Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora.

"Molnupiravir je lijek koji svojim specifičnim mehanizmom sprečava umnožavanje virusa. Počeli su ga razvijati kao lijek za liječenje gripe u jednoj sveučilišnoj inovacijskoj kompaniji te je u konačnici velika farmaceutska kuća preuzela razvoj u završnoj fazi. Prva su istraživanja potvrdila njegov potencijal kao lijeka koji, konzumiran oralno, dovodi do učinkovitog djelovanja u vidu potpunog sprečavanja virusnog prijenosa sa zaraženih na nezaražene životinje unutar jednog dana", objašnjava Vitezić.

Nakon toga je započelo kliničko ispitivanje te su u listopadu ove godine objavljeni rezultati koji su pokazali da molnupiravir smanjuje rizik hospitalizacije i smrti zbog COVID-19 za oko 50 posto u novodijagnosticiranih bolesnika s visokim rizikom, uz podjednaku djelotvornost u različitih SARS-CoV-2 varijanti, a što, primjerice, uključuje i delta varijantu.

Riječ je o lijeku koji se uzima na usta, i to kod bolesnika s blagim do umjerenim oblikom bolesti, ističe Vitezić. Lijek molnupiravir je u postupku procjene i od strane Europske medicinske agencije (EMA) te bi nakon procjene, ako odluka bude pozitivna, mogao postati dostupnim i u zemljama EU-a, pa i Hrvatskoj.

"Drugi lijek koji je u regulatornoj procjeni je PF-07321332 tvrtke Pfizer, koji se također uzima na usta te je u kombinaciji s drugim antivirusnim lijekom, ritonavirom, iskazao pozitivne rezultate u vidu gotovo 90 posto smanjenja hospitalizacija ako se uzme unutar tri dana od javljanja simptoma bolesti. Zanimljivo je da su neke od zemalja već počele nabavljati određene količine oba lijeka kako bi bile spremne za primjenu kod svojih bolesnika", navodi Vitezić.

Iako se pojava novih lijekova na prvi pogled čini kao dobar pandan cijepljenju, riječki farmakolog poručuje kako razvoj komplikacija COVID-19 infekcije najuspješnije sprečavamo cijepljenjem, pa to i dalje ostaje osnova u borbi s virusom, uz ostale mjere poput maski ili distance.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok