Papa Franjo zatražio je u petak od Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika da pripremi godišnje izvješće o suzbijanju pedokriminala, pozivajući na "novi početak" jer "još mnogo toga treba učiniti".

- Spolno zlostavljanje djece osobito je teško jer je to povreda života koji tek počinje cvjetati - istaknuo je Papa pred članovima tog konzultativnog tijela osnovanog 2014. kako bi se Crkvi pomoglo da "štiti od zlostavljanja djecu, mlade i ugrožene odrasle". Pohvalivši smanjenje broja slučajeva svećeničkog spolnog zlostavljanja, Sveti Otac je zatražio da se svake godine sastavi izviješće o naporima Crkve na tom polju kako bi se dobila "pouzdana informacija o tome što se događa i o tome što treba mijenjati".

- Ako ne bude nikakvog napretka, vjernici će i dalje gubiti povjerenje u svoje pastire - upozorio je. Osvrnuo se na novu "konstituciju" koja određuje položaj Povjerenstva u odnosu na Rimsku kuriju i koja će stupiti na snagu u lipnju, kao zamjena za konstituciju koju je 1988. donio papa Ivan Pavao II. Taj tekst, plod devetogodišnjeg rada, predviđa integraciju Povjerenstva u dikasterij (ministarstvo) koje nadgleda kanonske istrage o slučajevima svećeničkog spolnog zlostavljanja i tako ga čini punopravnim tijelom Rimske kurije, vatikanske vlade.

- Posijano je važno sjeme, ali još treba mnogo toga učiniti - istaknuo je Papa, ocijenivši da ovaj tekst označava "novi početak". Sveti Otac je na kraju pozvao Povjerenstvo da "predloži najbolje metode" za suzbijanje spolnog zlostavljanja, "imajući pritom na umu da se pravda i prevencija nadopunjuju". (Hina)

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok