S obzirom na činjenicu kako su pred nama opći izbori u BiH, ovim putem želimo izvijestiti sve naše korisnike i cjelokupnu javnost kako je moguće korištenje resursa HT Eronet mreže u cilju promoviranja određenih političkih stranaka ili političkih opcija.

 

To se, primjerice, odnosi na zahtjeve političkih stranaka ili političkih opcija za masovnim slanjem SMS poruka prema korisnicima – bilo HT Eroneta, bilo drugih operatera u BiH.

Našim korisnicima želimo naglasiti kako je ova usluga – komercijalna te da je, kao takvu, HT Eronet mora isporučiti; u protivnom – možemo biti prozvani za diskriminaciju 

To znači da, s regulatornog aspekta, sve političke stranke imaju tretman kao i svi drugi naši korisnici te smo im dužni, sukladno zahtjevu, kvalitetno isporučiti sve usluge. 

S pravnog aspekta, ne postoji zabrana slanja SMS poruka prema korisnicima u svrhu izborne promidžbe, s iznimkom razdoblja od 24 sata prije samih izbora.

Također, strana koja želi svoju političku kampanju raditi i preko SMS poruka, te poruke može poslati i preko partnera HT Eroneta, a HT Eronet nema uvida u bilo kakav sadržaj komunikacije.

Napominjemo kako svatko, na komercijalnoj osnovi, može kupiti broj te s njega odašiljati poruke, a zakonski podliježe sankcioniranju samo ukoliko su te poruke uvredljiva ili neprimjerena sadržaja.

Odjel za korporativne komunikacije HT Mostar

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Najnovije tehnologija