Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2022. godinu.

Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. iz stavke „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna.

Izuzetno pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju.

Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje kao i prijavni obrazac.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok