Županijski zavod za pružanje pravne pomoći obavještava građane Hercegbosanske županije da kreće s održavanjem uredovnih dana. Uredovni dani će se održavati svakih 15 dana prema slijedećem rasporedu:

Općina Glamoč – prostorije Općine Glamoč u vremenu od 9.00-11.00 sati, počevši od ponedjeljka 7. veljače 2022. godine;

Općina Drvar – prostorije Radničkog doma u uredu Omladinske organizacije u vremenu od 9.30.-11.30. sati, počevši od četvrtka 10. veljače 2022. godine;

Općina Bosansko Grahovo – dvorana Općinskog vijeća Bosansko Grahovo, u vremenu od 12.30.-14.30. sati, počevši od četvrtka 10. veljače 2022. godine;

Općina Tomislavgrad – prostorije Skupštine Hercegbosanske županije u vremenu od 9.00-11.30 sati, počevši od četvrtka 17. veljače 2022.

Općina Kupres – prostorije Centra za socijalni rad Kupres u vremenu od 12.30-14.30. sati počevši od četvrtka 17. veljače 2022. godine.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:

a) dijete bez roditeljskog staranja,
b) osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba,
c) žrtva nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola, u postupcima reguliranja prava iz tog svojstva,
d) korisnik stalne novčane socijalne pomoći,
e) uživalac najniže mirovine pod uvjetom da nema drugih članova zajedničkog kućanstva, niti imovine iz koje se mogu podmiriti troškovi tražene pravne pomoći
f)  fizička osoba koja se nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine pod međunarodnom zaštitom u skladu s međunarodnim standardom, a naročito tražitelj azila, izbjeglica, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, apatrid, žrtva trgovine ljudima sukladno obvezama koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim konvencijama.

Također, pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i osoba lošijeg imovnog stanja kada to utvrdi nadležni tijelo.

Ovim putem Županijski zavod za pružanje pravne pomoći poziva sve građane Hercegbosanske županije koji trebaju pravnu pomoć i spadaju u gore navedene kategorije da se mogu obratiti svaki dan, osim uredovnih dana, u Županijski zavod za pružanje pravne pomoći u Livnu, ulica Gabrijela Jurkića 8a (zgrada Livnoputova).

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok