Gradsko vijeće Livna raspisuje ponovni javni oglas za imenovanje tri člana Gradskog izbornog povjerenstva Livno.

Članove Gradskog izbornog povjerenstva Livno imenuje Gradsko vijeće Livno na razdoblje od sedam godina a mandat im počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju donesenu od strane Gradskog vijeća Livna.

Kompletna tekst natječaja s potrebnim uvjetima možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok