Danas, 15.3.2022. godine održat će se dvanaesta redovita sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, program rada JP "Komunalno" d.o.o. Livno za 2022. godinu, izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pčelice" Livno za 2021. godinu, te izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna u razdoblju 1.1. do 31.12.2021. godine.

Sjednica počinje u 9 sati.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok