Firma VE Gradina doo iz Tomislavgrada planira izgraditi vjetroelektranu (VE) Gradina u općini Tomislavgrad na potezu između naselja Gornji Brišnik, Kovači i Vrilo. Planirano je da u prvoj fazi projekta na lokaciji VE Gradina bude instalirano 11 vjetroagregata pojedinačne snage 6,6 MW, što bi dalo ukupnu instaliranu snagu od 72,6 MW.

Povodom toga, Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora VE Gradina Tomislavgrad za projekat izgradnje vjetroelektrane Gradina. Piše Ekapija.

Kako se nadovi u priloženoj dokumentaciji, potencijalna vjetroturbina koja će navjerojatnije biti i odabrana jeste vjetroturbina proizvođača Siemens-Gamesa SG 155-6,6 MW. Potencijalna vjetroturbina najvjerojatnije će imati sljedeće karakteristike - snaga 6,6 MW i promjer rotora 155 m.

Općina Tomislavgrad nema usvojen prostorni plan te iz toga razloga nije bilo moguće pribaviti izvod iz prostornog plana. Umjesto izvoda iz prostorog plana, u prilogu dokumenta nalazi se potvrda izdana od strane Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Tomislavgrad, u kojoj se navodi da se zemljište nalazi u okvirima zemljišta predviđenog za izgradnju vjetroelektrana.

S obzirom na blizinu već izgađene VE Mesihovina, čiji je investitor JP EP HZHB, ističe se da će projekt imati kumulativni utjecaj zajedno sa VE Mesihovina u smislu svjetlosnog zagađenja, utjecaja buke i zasjenjenja. Oba projekta su srodna u smislu namjene projekta, odnosno, oba projekta odnose se na postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije vjetra.

Zemljište na kojem će se nalaziti VE Gradina, predmet je ugovora o koncesiji, a investitor će naknadno Ministarstvu okoliša i turizma FBiH dostaviti ugovor o koncesiji na uvid.

Za izgradnju VE Gradina, jedini resurs koji će se koristiti jeste zemljište za smještaj vjetroagregata i pristupnih puteva, istaknuto je.

S obzirom na to da projekt ne zahtjeva upotrebu bilo kakvih prirodnih resursa osim zemljišta i vjetra, njegov utjecaj na okoliš je minoran. Zemljište koje će zauzeti projekt moguće je koristiti u druge svrhe (poljoprivredu i slično). Raspoloživost zemljišta je zadovoljavajuća, dok je regenerativni kapacitet visok.

VE Gradina će biti smještena u krškom području na visoravni koja dijeli Duvanjsko od Livanjskog polja. Cijelo područje je karakteristično krško područje, sa kamenjarima, oskudnom vegetacijom i visokom vodopropusnošću. Dano područje ima dovoljan apsorpcijski kapacitet da neutralizira i podnese sve utjecaje koje na njega može imati izgradnja VE Gradina, navedeno je u opisu projekta.

Obrađivač zahtjeva koji je izložen na javni uvid je konsultanstka kuća ZGI d.o.o. Mostar.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Ministarstva u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok