Gradonačelnik Livna Darko Čondrić sa suradnicama je danas održao radni sastanak s Jozom Dalićem članom Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske, dugogodišnjim članom i bivšim predsjednikom livanjske zajednice Zurich.

Na sastanku se razgovaralo o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se unaprijedila suradnja livanjske dijaspore i Grada sa zaključkom da će se u ljetnom periodu definirati aktivnosti za daljinu suradnju i povezivanje s livanjskim zajednicama u dijaspori.

Da je Grad prepoznao važnost uključivanja livanjske dijaspore u aktivnosti koje provodi vidljivo je i po uključivanju gospodina Dalića kao predstavnika dijaspore u Razvojni tim Grada Livna. Aktivnim sudjelovanjem daje doprinos izradi Strategije razvoja Grada Livna 2022-2027 u kojoj će se u idućim koracima definirati i mjere po pitanju suradnje s dijasporom.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok