Vlada Hercegbosanske županije je, na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2022. godine, na prijedlog Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz Programa “Potpora općinama – vodoprivreda”, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava za sufinanciranje Projekata jedinica lokalne samouprave na području Hercegbosanske županije u iznosu od 700.000,00 KM. Sredstva su raspodjeljena temeljem provedenog Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije, i to na način kako slijedi na linku: Kapitalne potpore općinama – vodoprivreda. Više o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pogledajte na službenim stranicama Ministarstva: https://mpvs-hbz.gov.ba/

Na prijedlog Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava namjenjenih „Potpori poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“, koja su utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu. Ukupna sredstva novom Odlukom povećana su s ranijih 1.354.000,00 KM na 1.500.000,00 KM. Cjelovita (nova) tabela sredstava raspoređenih po ovom Programu može se vidjeti na linku: Potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

Na prijedlog Županijskog ministarstva gospodarstva Vlada je Odlukom dala suglasnost na Dopune Programu razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate. Na ovaj način, industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu utvrđen je poticaj u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju vjetroparka na lokaciji Tušnica. Ovom Odlukom, Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije kao koncesor, u ime i za račun Vlade Hercegbosanske županije, daje suglasnost na ugovor o prijenosu predmetne koncesije s prethodnog koncesionara društva „F.L. WIND“ d.o.o. Tomislavgrad na novog koncesionara „Winter Wind“ d.o.o. Tomislavgrad.

Temeljem Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije, Vlada je donijela i Uredbu o utvrđivanju koncesijske naknade, koja je obvezan sastavni dio Ugovora o koncesiji a kojom se preciznije definiraju jednokratna koncesijska naknada i godišnja (tekuća) koncesijska naknada. Koncesijska naknada predstavlja prihod Hercegbosanske županije i jedinica lokalne samouprave na čijem se području predmet koncesije nalazi a raspoređuje se u omjeru 50% kao prihod Proračuna Hercegbosanske županije i 50% kao prihod Proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području predmet koncesije nalazi.

S ciljem praćenja i realiziranja javnih investicija na prostoru Hercegbosanske županije, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, odnosno Odjeljenja za upravljanje projektom, Vlada je usvojila Nacrt Programa javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine. Ovaj trogodišnji Program javnih investicija sadrži podatke o ukupno 38 projekata čija je ukupna vrijednost 82.542.854 KM. Izvori za financiranje projekata su domaći: proračunska sredstva namijenjena za financiranje javnih investicija i sufinanciranje projekata koji se financiraju iz kredita i donacija, proračunska sredstva od GSM licence, sredstva županije, općina, javnih poduzeća, fondova, banaka i krajnjih korisnika za sufinanciranje projekata i strani: krediti ili donacije međunarodnih financijskih institucija-Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska komisija, te vlade pojedinih zemalja.

Tabelarni pregled svih projekata iz ovog Programa može se vidjeti klikom na link: Pregled projekata Programa javnih investicija Hercegbosanske županije koji se nalaze u projektnoj bazi

Cjelovit Program javnih investicija HBŽ za razdoblje 2023. – 2025. Može se vidjeti klikom na link: Program javnih investicija HBŽ 2023. – 2025. god.

Na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2022. godini. Ukupno ulaganje u cestovnu infrastrukturu po ovom programu iznosi 3.870.000,00 KM od kojih su 200.000,00 KM proračunska sredstva HBŽ za 2022. god., dok 3.670.000,00 KM čine namjenski prihodi. Cjelovit Program može se vidjeti na linku: Uprava za ceste HBŽ

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

U obrazloženju Ministarstva navodi se kako razlog za izradom novog Pravilnika leži u činjenici da je, trenutno važeći Pravilnik (iz 2014., 2015. i 2018. god.) postao disfunkcionalan zbog pojave čitavog niza novonastalih organizacijskih, funkcionalnih, kadrovskih, rukovodnih i drugih okolnosti vezanih za rad ovoga Ministarstva. Također, javila se potreba za ispravkom određenih tehničkih i tiskarskih grešaka koje se nalaze u važećem Pravilniku, kao i potreba za usklađivanjem s odredbama Bolonjskog sustava studiranja i vrednovanja.

Više o radu Ministarstva unutarnjih poslova pogledajte na službenim stranicama Ministarstva: https://www.mupk10.gov.ba/

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije te novim Rješenjem u Savjet imenovala slijedeće članove:

  1. Ivanka Karaula, dipl. ing. građ., iz Livna,
  2. Katica Drmić, ing.agr., iz Tomislavgrada
  3. Želimir Vukadin, dipl.ing.građ., iz Livna
  4. Senad Baljak, dipl.ekon., iz Livna.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.500,00 KM, Planinarsko ekološkom društvu ”Kruzi” Livno, kao financijsku pomoć u njihovom radu i aktivnostima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok