Prekjučer je u Sarajevu je održan sastanak članova Mreže za razvoj ljudskih resursa i Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastanak je vodio direktor Agencije za državnu službu Refik Begić, uz moderaciju experta RESPA-e Dejana Vurune koji je predstavio dokument – Kompilacija problematičnih pitanja i preporuka vezanih za zakonodavni okvir službeničkog sistema.

Ispred Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, na sastanku je sudjelovala Katarina Bekavac kao član Mreže za razvoj ljudskih resursa, članovi Koordinacionog tijela za obuke u JLS te predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO).

Cilj sastanka je nastavak rada na izradi Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH 2022/2027 i definiranje strateškog fokusa na osnovu preporuka sudionika.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok