ŠGD „Hercegbosanske šume“ sukladno propisima svake godine radi godišnje financijsko izvješće  o poslovanju i komparativnu analizu poslovanja zadnje tri poslovne godine.

Upravo u uvodnom dijelu analize poslovanja znakovita jedna rečenica, a koja glasi: Iskazana dobit u financijskim izvješćima može znatno odstupati od realnog stanja što je uvjetovano načinima obračuna, odnosno u prikazanim izvješćima mogu biti skriveni veći gubitci ili dobitci. I to uistinu tako i jeste. Međutim, da bi takva izvješća mogla biti usvojena mora postojati čvrsta uvezanost i jak utjecaj nad svim upravljačkim tijelima društva.

Pa pogledajmo tko su direktori i predsjednici upravljačkih tijela društva:

Direktor uprave društva--------------------- Mario Mašić     (HNP Tomislavgrad)
Dzvršni direktor za poslove šumarstva -----  Ivan Petrović    (HNP Tomislavgrad)
Izvršni direktor za poslove financija -------  Ilija Musić         (HDZ 1990 Tomislavgrad)
Predsjednik skupštine društva -------------Kristijan Petrović (HNP Tomislavgrad)
Predsjednik nadzornog odbora ----------   Zvonimir Kutleša (HNP Tomislavgrad)
Predsjednik odbora za reviziju -------  Dragica  Erceg Šarac (HNP Tomislavgrad)

Ne znamo je li to slučajnost ili ne, ali uistinu je čudno da su svi oni iz Tomislavgrada i da su skoro svi  članovi HNP-a Tomislavgrad od osobitog povjerenja predsjednika HNP-a Ivana Vukadina, ujedno i predsjednika vlade HBŽ.

Pogledajmo izvješće kako bi se prikazalo stvarno stanje o tome na koji način je zapravo ŠGD „Hercegbosanske šume“ poslovala u 2021. godini. Za početak, u prilogu se nalazi bilanca stanja.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ je gospodarsko društvo čija je osnovna djelatnost uzgoj, planska sječa i prodaja drvnih sortimenata. Sukladno tomu bonitet društva se i utvrđuje na osnovu poslovanja i ostvarenih financijskih rezultata iz osnovne djelatnost.

Pogledamo li bilancu uspjeha vidjet ćemo da:

- Poslovni prihodi iznose: 37.596.504  KM
- Poslovni rashodi:38.079.439  KM
- Gubitak od poslovnih aktivnosti: 482.935  KM

Ovo je stvarni pokazatelj uspješnosti poslovanja društva od osnovnih djelatnosti. Poslovna godina 2021. završena je negativnim poslovanjem u iznosu od 482 935  KM. Upravo taj negativni rezultat bi trebao biti i osnova svih analiza o poslovanju društva.

Pogledajmo još bilancu uspjeha i usporedbu ostvarenih prihoda 2020. i 2021.:

- poslovni prihodi u 2020. godini:40.536.635 KM
- poslovni prihodi u 2021. godini:37.596.504  KM

Ovdje uočavamo da je unatoč porastu cijena drvnih sortimenata došlo do pada ostvarenih prihoda u iznosu od 2.940.131 KM. To su upravo glavni pokazatelji koji bi trebali biti osnova naše analize kako se upravlja ŠGD „Hercegbosanske šume“ i koliko su nadležni zapravo odgovorni.

Ovi pokazatelji kao i svi drugi, vezani za poslovanje ŠGD u prošloj i tekućoj godini dat će nam jasnu sliku u kojemu smjeru ide poslovanje ŠGD, i kuda ide ŠGD „Hercegbosanske šume“ ovakvim vođenjem i upravljanjem.

O svemu tome čitajte u našoj narednoj objavi.

Ured za informiranje HDZ-a BiH HBŽ

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok