Društvo „Lara Natural“ d.o.o. preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja, obavještavajući i upoznajući javnost sa najnovijim činjenicama i informacijama povodom brojnih priopćenja Udruge Građana Turani, koje bez ikakvih provjera istinitosti sadržaja prenose portali Relax Livno i HBŽ- vijesti, te održane tiskovne konferencije „Udruge građana Turani“ u Mostaru, ima potrebu da priopći sljedeće,

Svi medijski istupi iza koje stoji „Udruga Građana Turani“ predstavljaju zapravo kampanju i političke istupe stranke HRS-a, u cilju da se notornim lažima i potpunim neistinama manipulira u javnosti i time skrene pozornost na kriminalne radnje koje je kao tadašnji ministar poljoprivrede i vodoprivrede u vladi HBŽ-a poduzimao Ivica Brešić, a koji je nezakonito i bez ikakva valjana osnova sredstva namijenjena kao „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđena proračunom HBŽ-a za 2017.g.  putem pripremljenih natječaja i aneksa ugovora prebacivao na račune Udruge Građana Turani, sa kojom je itekako povezan, a što je jasno vidljivo i iz ovih medijskih istupa.

>>> Demanti Ivica Brešić: Nismo svi toliko moćni da čuda izvodimo

Upravo nezakonitim prebacivanjem proračunskih sredstava u korist Udruge Građana Turani počinju i svi problemi koncesionara, društva Lare Natural d.o.o., jer se tim nezakonitim sredstvima, upravo na koncesijskom polju društva Lara Natural, bez ishođenja koncesije, bez suglasnosti Lare Natural kao koncesionara, bez ishođenja ikakvih dozvola od nadležnih tijela-lokacijske i građevinske dozvole izgradila nova kaptaža- Pumpna stanicu Pašinac ''Krivića vrtli'', koja je navodno trebala biti sagrađena s ciljem, da mještanima sela Potkraj-Megan u ljetnom periodu za vrijeme nestašice vode, osigura dodatne količine pitke vode.

Navedeni projekat gradnje kaptaže- Pumpne stanice Pašinac ''Krivića vrtli'' je već u startu imao kriminalnu konotaciju, jer navedena kaptaža nije imala dovoljne količine vode, pa su mještani sela Pokraj-Megdan u startu upozoravali aktere ove gradnje, da ista neće funkcionirati bez dovoljne količine vode,  čime mještanima sigurno neće i ne može biti od koristi. Ove činjenice potvrđuju i mještani koji su javno istupili priopćenjem od dana 01.09.2022.g. objavljenom na portalu Livno-online.

Činjenica koju „Udruga građana Turani“  vješto skriva od javnosti je upravo ta da nelegalno sagrađena kaptaža Pumpna stanica Pašinac ''Krivića vrtli''  već pet godina nakon izgradnje nije niti puštena u funkciju. Prema informacijama kojima raspolažemo pumpe iz pumpne stanice su prije 3 godine bile uključene ali su zbog nedostatka vode u vodovodu stvarao samo mulj, pa su pumpe nakon dva dana i isključene i do danas se nikad nisu uključivale i puštale u funkciju, pa mještani sela Pokraj, Megdan pitku vodu oduvijek osiguravaju putem starog vodovoda sagrađenog 1985.g. koji je udaljen od istražnog polja koncesionara Lare Natural oko 4 kilometra.

Razlozi skrivanja ove činjenice od javnosti su sada i više nego jasni, jer se na ovakav način i dalje pokušava manipulirati sa javnosti prikazujući da upravo koncesionar, društvo  Lara Natural d.o.o  nezakonito vrši istražne radnje, jer da se istražna bušotina koncesionara nalazi u neposrednoj blizini njihove – novo sagrađene kaptaže, pa da istražne radnje koncesionara mogu uzrokovati nestašice vode u kaptaži i time okolna sela ostaviti bez vode.

    Prava je sreća da investitor još nije započeo sa istražnim radnjama, jer sasvim sigurno bi bio u javnosti prozvan, vjerojatno putem tiskovne konferencije u Zagrebu, kao isključivi krivac nedostataka vode u gore opisanoj. ali ovaj put za javnost, „po propisima i svim dozvolama sagrađenoj“, jedinoj kaptaži koja je okolnim mještanima osiguravala  pitku vodu.

Ovakve manipulacije javnosti, javni istupi i priopćenja i tiskovne konferencije u Mostaru, kojima se iznose potpune neistine; da se istražne radnje vrše na privatnim parcelama, da je Vlada HBŽ-a dala suglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji unatoč protivljenju Radnog tijela koje je sačinilo izvješće, da će njihova kaptaža- Pumpna stanica Pašinac“ koja nema vode i nije u funkciji, upravo odobrenim istražnim radnjama koncesionara ostati bez vode i dovesti u pitanje opskrbu vode mještanima, u stanju su činiti samo ljudi koji su potpuno bez karaktera, koji ne biraju sredstvo niti način da čak i javno istupe i oblate sve osobe koje stoje na putu njihovim trenutnim jeftinim političkim interesima.

Sad je i više nego jasno koji je bio stvarni razlog gradnje kaptaže Udruge građana Turani i zašto je tadašnji ministar poljoprivrede Ivica Brešić sredstva proračunski namijenjena kao potpora općinama-vodoprivreda, preusmjerio u projekat bez ikakve relevantne dokumentacije, u vrijeme natječaja i bez glavnog projekta, bez lokacijske i građevinske dozvole, omogućio da se nezakonito iz proračuna prebace  Udruzi Građana Turani, pa je na taj način, potpisivanjem Aneksa Ugovora, suprotno uvjetima natječaja, nezakonito uplatio 40.000,00 KM upravo na račun udruge „Turani“ za izgradnju pumpne stanice Pašinac, a zatim također kao bivši ministar istoj udruzi na račun isplatio i iznos od 10.000,00 KM za izmjenu vodovodnih cijevi, koji po izjavama mještana ni do danas nisu zamijenjene, a ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede koje je bilo u obavezi pratiti opravdanost uloženih sredstava iz „nepoznatih razloga“ povrat novca nije zatražilo.

Na opisani način je Udruga Građana Turani ove novce koji su uplaćeni na račun, a ne izvođaču radova kako je bilo natječajem i osnovnim ugovorom previđeno, iskoristila kao uplatu vlastitih sredstava na račun Općine Livno, da bi osigurala dodatna općinska sredstva, čime je navedena kaptaža, ponavljam bez ishođenja ikakvih dozvola za gradnju, financirana sa iznosom od cca 145.000,00 KM. Prema informacijama kojima raspolažemo gradnja ovako sagrađene kaptaže maksimalno iznosi cca 60.000,00 KM iz čega se lako mogu prepoznati razlozi zbog kojih je ista i građena unatoč činjenici da neće nikad biti u funkciji, a jasno se danas prepoznaju i osobe koje stoje iza koristi ostvarene ovim kriminalnim radnjama.

Gradnja pumpne stanice Pašinac, projekta koji je zbog nedostatka vode u kaptaži promašen od starta, projekta koji je izgrađen nelegalno bez ikakvih dozvola, bez ishođenja koncesije, bez suglasnosti koncesionara društva Lara Natural, sa kriminalnim radnjama nezakonitog prebacivanja proračunskih sredstava kojima se financirala gradnja tog nelegalnog objekta, se od protagonista ovih nezakonitih radnji u javnosti prikazuje kao projekt koji je danas ugrožen istražnim radnjama za koje koncesionar ima osigurane sve potrebne dozvole, a koncesionara i Vladu HBŽ-a kao glavne aktere nezakonitih radnji koje će svojim nezakonitim postupcima ugroziti njihova vodocrpilišta i ostaviti mještane bez vode, te očito provode političku kampanju, stranke HRS-a predstavljajući se kao predstavnici Udruge građana Turani koji su morali pobjeći iz mraka u kojem se nalazi Grad Livna u Mostar kako bi održali tiskovnu konferenciju i zaštitili interese svih mještana okolnih sela općine Livno.

Čije interese štite i koje interese zastupaju, sami procijenite.

Ovim priopćenjem javno pozivamo i Vladu HBŽ-a, da se očituje na ove navode i istupe osoba koje se predstavljaju kao predstavnici „Udruge Građana Turani“  navode iz priopćenja i tiskovne konferencije u sve suglasnosti i odobrenja koje su izdate koncesionaru, te zaključka i stava radnog tijela, a posebno Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a da se javno oglasi da li su ovo točne informacije da li je proračunskim sredstvima namijenjenim kao potpore općinama-vodoprivreda financiran ovaj nelegalan projekt bez potrebnih dozvola, na koji način je bivši  ministar bio uključen u ovaj projekt nezakonitog izvlačenja novca iz proračuna, da li su od bivšeg ministarstva Ivice Brešića aneksima ugovora na račun Udruzi građana Turani isplaćena novčana sredstva i da li su isplaćena novčana sredstva za izmjenu cijevi, da li je taj projekt izmjene cijevi realiziran, a ako nije zašto i zbog čega nije tražen povrat sredstava koje nisu utrošene u projekt za koji su namIjenjen, te na koji način su sredstva uopće uplaćena na račun udruge, a ne izvođača radova kako je natječajima predviđeno.

Sva ova pitanja su koncesinaru Lara Natural već poznata i javnosti prezentirana kroz priopćenja i predmet su podnijete krivične prijave, sukladno kojoj tužiteljstvo već provodi istragu, za koju držimo da će vrlo brzo biti okončana podnošenjem optužnica protiv odgovornih osoba.

Livno, 06.09.2022.g.

Lara Natural d.o.o.
Josip Sužanj

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok