Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj je sjednici u Livnu usvojila Uredbu o Uredu za borbu protiv korupcije  Hercegbosanske županije.

Ovom Uredbom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Ureda za borbu protiv korupcije kao samostalne upravne organizacije u Hercegbosanskoj županiji, uređuje upravljanje i rukovođenje Uredom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Ureda.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti proračunskom korisniku Srednjoj školi ,,Kupres” iz Kupresa za nabavku peleta za centralno grijanje u iznosu od  18.000,00 KM.

Vlada je usvojila  Odluku o utvrđivanju interesa  za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u gradu Livnu na lokacijama Dobro i Žabljak,  ukupne snage 4×25 MW. Ovom Odlukom utvrđuje se, na temelju prijedloga i mišljenja Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, da je izgradnja fotonaponske solarne elektrane u interesu Hercegbosanske županije. Također je donesena i Odluka o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju  predmetne elektrane za čiju provedbu je određeno Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju financijska sredstava u iznosu od 20.000,00 KM iz Tekuće pričuve, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za realiziranje Kapitalnih izdataka planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna Hercegbosanske županije  za 2022. godinu za „Investicijsko održavanje zgrada“,  u iznosu od 290.000,00 KM. Sredstva će se realizirati u svrhu adaptiranja i opremanja prostorija Općinskog suda u Tomislavgradu sukladno  Odluci o pokretanju postupka javne nabave donesenoj na istoj sjednici Vlade.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok