Prodaja premije zdravstvenog osiguranja – markice u Hercegbosanskoj županiji (HBŽ) počela je danas, 1. prosinca, a krajnji rok prodaje je 1. ožujka 2023. godine.

Prema odluci Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a, cijena premije kao i proteklih godina bit će 30 KM po osobi.

Kupovina premija će se odvijati putem organizacija ovlaštenih za obavljanje poslova platnog prometa (banke i pošta).

Kupnjom premije zdravstvenog osiguranja osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za 131 definiranu medicinsku uslugu, a osim za županijske zdravstvene ustanove markica vrijedi i za medicinske usluge Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

U tekućoj godini u HBŽ-u ukupno je prodano 23.797 premija zdravstvenog osiguranja, čime je Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ-a ostvario prihod od 713.910 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok