Crveni križ grada Livna za Božić i novogodišnje blagdane podijelio je na kućne adrese 140 paketa hrane za naše socijalno ugrožene korisnike, kao i do sada, na području grada i sela livanjske kotline.

Također smo tom prigodom podijelili i slatkiše za malu djecu naših korisnika.

Donatori koji su omogućili ovu humanitarnu pomoć za naših 140 livanjskih obitelji ovaj put bili: su Gradonačelnik Grada Livna, Crveni križ FBiH, Livanjska zajednica Frankfurt, Pavić d.o.o. Zabrišće B&M, Mlinpek-Žitar Jace, Mljekara Puđa, Li-Pharma, Li-Pek, Euroherc osiguranje, Ljekarna Lybra.

Crveni križ grada Livna se i ovom prigodom zahvaljuje spomenutima, te poziva i sve druge, koji su u mogućnosti, da također postanu naši donatori.

Prije toga, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Livno, Crveni križ grada Livna također je podijelio pakete hrane i higijene za 187 livanjskih obitelji. Donator je bila federalna direkcija robnih rezervi, kojoj se također zahvaljujemo.

Navode iz Crvenog križa grada Livna.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok