• Short title article: Zavod za hranu i veterinarstvo

U proteklom periodu Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ imao je redovno nadzorno ocjenjivanje od strane tima za ocjenjivanje Instituta za akreditiranje BiH tijekom kojega je obavljeno i ocjenjivanje radi proširenja akreditacije prema standardu BAS EN ISO/17025:2018 – Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i umjernih laboratorija.

Kao rezultat ocjenjivanja, tim ocjenitelja Instituta za akreditiranje BiH je potvrdio status ranije dobivene akreditacije, te je odobravanjem proširenja akreditacije dodijelio formalno priznanje za stručnost osoblja, integritet i sljedivost opreme i reagensa, tehničku validaciju metoda, valjanost i prikladnost rezultata te sukladnost sa standardima za još sedam metoda ispitivanja u Laboratoriju za dijagnostiku bolesti životinja i zoonoza i Laboratoriju za analitičku kemiju i ispitivanje rezidua, a vodeći ocjenitelj ocijenio je cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom.

U Laboratoriju za dijagnostiku bolesti životinja i zoonoza akreditirane su dvije metode, a  koriste se za dokazivanje prisutnosti specifičnih protutijela kod bruceloze goveda, svinja, ovaca i koza, te prisutnosti specifičnih protutijela kod enzootske leukoze goveda.  S obzirom da su navedene bolesti zarazne bolesti životinja određene listom OIE, čije je sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, ove dijagnostičke metode od velike su važnosti za otkrivanje i prevenciju širenja zaraze u životinja i ljudi (zoonoze).

Osim kontrole zdravstvene ispravnosti dobivenim proširenjem akreditacije Zavod može radi utvrđivanja usuglašenosti s odredbama propisa o hrani (Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda) provoditi i metode kontrole kvalitete meda u Laboratoriju za analitičku kemiju i ispitivanje rezidua. Navedeni laboratorij je akreditirao pet metoda: određivanje sadržaja vode, određivanje pepela, određivanje električne provodnosti, određivanje kiselosti i određivanje hidroksimetilfurfurola (HMF-a) u medu, a u svrhu zaštite interesa proizvođača i potrošača.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok