• Short title article: Sve po zakonu!?
Ivan Vukadin; Foto: Livno Online/Zoran Karadža

Vlasti HBŽ naredile su poništavanje ugovora o korištenju lovišta, nakon višemjesečnih kritika na zakonitost i nalaza inspektora. Ali pitanja o odgovornosti ostaju.

Županijska vlada u Livnu naredila je poništavanje ugovora o privremenom korištenju gospodarskih lovišta nakon što su inspekcije utvrdile da je dodijeljen bez raspisivanja javnog poziva i provedene natječajne  procedure, potvrđeno je za Detektor.ba.

To se dogodilo nakon niza prijava na nepravilnosti, ali Saša Ivanković, koji je podnosio prijave, kaže da su županijske vlasti odugovlačile odluku do kraja lovne sezone koja završava početkom ožujka.

Putnička agencija “Podgora” iz Bosanskog Grahova, čiji je Ivanković vlasnik, prijavljivala se na ranije pozive, ali on vjeruje da zbog kršenja procedura nikada nije bio u stvarnoj konkurenciji.

Tvrdi da je odluka o raskidanju ugovora trebala biti donešena mnogo ranije, jer krajem veljače efektivno završava lovna sezona.

“Ali i to je jedan veliki korak, gdje su oni rekli – da, ta odluka je pogrešna, mi smo dali lovišta na nezakonit način, sad ćemo raskinuti ugovore, ali će raskinuti ugovore možda koji dan prije nego što je lovna sezona završila“, kaže Ivanković.

On se obraćao nizu institucija sa žalbom da je HBŽ, odnosno Kanton 10, prekršio Zakon o lovstvu Federacije prilikom dodjeljivanja ugovora za loviše “Gnjat” u Bosanskom Grahovu.

Te je navode potvrdila Federalna uprava za inspekcijske poslove, nakon čega je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo poništenje odluka o privremenom korištenju lovišta, potvrdili su iz ovih institucija.

Oni su o tome obavijestili Vladu HBŽ još u studenom prošle godine, ali je lokalnim vlastima trebalo dva mjeseca nakon prve naredbe da donesu odluke.

Zbog načina na koji je ugovor dodijeljen i neodgovaranja, Ivanković je protiv premijera Vlade HBŽ, Ivana Vukadina, i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Bože Perića, podnio krivične prijave.

To je uradio zbog načina na koji je provođen, a potom i poništen, poziv za dodjelu koncesije, kao i produživanje ugovora sa firmom koja ga je već imala bez prava drugima na konkurenciju.

Kritike na zakonitost

Prema dokumentima koje je prikupio Detektor.ba, županijsko ministarstvo je za lovnu sezonu 2020., odnosno 2021. godine, potpisalo ugovore o privremenom korišćenju gospodarskih lovišta – bez usvojene odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta, te raspisivanja javnog poziva i provedene natječajne procedure.

U dokumentu Federalne uprave za inspekcijske poslove navodi se da, kako u skladu sa Zakonom o lovstvu do početka naredne lovne sezone Županijska vlada nije propisala uvjete, kriterije i postupak dodjele privrednih lovišta na koncesiju, Ministarstvo nije ni moglo raspisati javni poziv i provesti natječajnu proceduru za dodjelu privrednog lovišta na koncesiju.

Tako je Ministarstvo na osnovu zaključka Vlade produžilo postojeće ugovore o privremenom korištenju lovišta. Aneksima ugovora, lovišta su data pravnim licima na privremeno korištenje od travnja 2020. do okončanja postupka javnog poziva na dodjelu privrednog lovišta na koncesiju, a najdalje do kraja lovne 2022. godine.

Federalni šumski inspektor je zaključio da su privredna lovišta i tu lovnu sezonu u HBŽ data na privremeno korištenje – bez objave javnog poziva za dodjelu privrednog lovišta na koncesiju i provođenja natječajne procedure u skladu sa uvjetima, kriterijima i postupcima dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju koju propisuje Vlada HBŽ.

Odluku o kriterijima Vlada je donijela u lipnju 2021. godine, a u rujnu je objavljen javni poziv prema kojem se koncesija dodjeljuje na 20 godina.

Ali po tom pozivu nije izabran pobjednik, jer je u međuvremenu privremenoj komisiji za koncesije istekao mandat, navodi se u dokumentu inspektora.

Potom je Vlada HBŽ imenovala novu komisiju koja je predložila poništavanje poziva i raspisivanje novog. U dokumentima, u koje je Detektor imao uvid, citiraju se tehnički razlozi za poništenje, ali se ne daju dodatni detalji.

Prema kronologiji iz dokumenata Federalne inspekcije u travnju 2022. godine, Ministarstvo je nakon zaključka Vlade poništilo javni poziv i odlučilo da aneksima produži valjanost postojećih ugovora.

U izvješću inspektora se navodi da je privremeno korištenje privrednih lovišta tri godine uzastopno dodijeljeno bez javnog poziva, što je u suprotnosti Zakonu o lovstvu.

Kako je ustanovila Federalna inspekcija, lovište se može dati na privremeno korišćenje bez natječaja samo u slučaju kada nije moglo biti ustupljeno na korišćenje nakon provedene natječajne procedure propisane Zakonom o lovstvu.

“Zakonom o lovstvu nije ostavljena mogućnost da se gospodarsko lovište može dati na privremeno korišćenje duže od jedne godine“, navode inspektori u zaključcima.

Ivanković se žalio i na kriterije koji su korišćeni za dodjelu koncesije. Kriteriji koje je Vlada usvojila u studenom 2020. godine propisivali su 60 bodova za iznos koncesijske naknade, 25 za planirana ulaganja i 15 bodova za dotadašnja ulaganja.

Ali Ivanković kaže da se broj bodova za dotadašnja ulaganja kriterijima iz lipnja 2021. godine povećao na 35. Navodi da je od ministra tražio odgovore zašto je način bodovanja promijenjen, ali nije dobio konkretan odgovor.

U izjavi, koju je dao u policiji kada je podnosio prijavu, naveo je da je iznos koncesijske naknade novom odlukom bio umanjen, a bodovanje koje se odnosi na dosadašnja ulaganja, koja je mogao imati samo dotadašnji korisnik, nauštrb novih ponuđača, uvećano za više od 100 posto.

U svojoj žalbi Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH naveo je da je Vlada HBŽ – odlukama i kriterijima – nezakonito favorizirala dosadašnje korisnike lovišta, a na štetu svih ostalih sudionika u javnom pozivu, kao i šire društvene zajednice.

Božo Perić, ministar poljoprivrede, nije želio komentirati ovaj slučaj. Premijer Ivan Vukadin nije odgovorio na upit.

Ministarstvo je u prosincu 2022. godine u informaciji o ovom slučaju za Vladu HBŽ i Federalnom ministarstvu odbacilo navode o nepravilnostima i navelo da je cijela procedura provedena u skladu sa zakonom i da ne postoji diskriminacija kako navodi Ivanković, kao i da je u toku priprema i objava ponovnog javnog poziva prema zaključku Vlade iz travnja 2022. godine.

Ranije je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pozivajući se na izvještaj Federalne inspekcije, od Županijskog ministarstva zatražilo poništenje odluka o privremenom korištenju lovišta.

Vlada HBŽ je to uradila tek na sjednici početkom veljače 2023. i naložila Ministarstvu da raskine sve zaključene ugovore o privremenom korišćenju lovišta. Naređeno je i da žurno pokrene izradu novog zakona o lovstvu.

U izvješću sa sjednice piše da se žele otkloniti sve prepreke za uređenje oblasti lovstva na području Županije, jer komplicirane i nejasne odredbe postojećeg federalnog Zakona o lovstvu u praksi umnogome otežavaju davanje lovišta na koncesiju.

Ivanković se nada da će njegova firma imati priliku da se natječe za koncesiju, ali kaže da i dalje inzistira na provjeri zakonitosti ranijih odluka.

“Odlazio sam šest-sedam puta na razgovore kod ministra poljoprivrede koji je izuzetno prijatan čovjek i on je kulturan bio sa mnom svaki put, ali na žalost njegova djela su pokazala sasvim drugačiju realnost”, kaže Ivanković.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok