• Short title article: Sjednica Vlade HBŽ

S ciljem poboljšanja transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, Vlada Hercegbosanske županije, na jučerašnjoj sjednici, usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji.

Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlastima prenesenim županijskim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Hercegbosanska županija, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima Županija, grad ili općina sudjeluje s više od 50% ukupnog kapitala.

Tekst cjelovite Uredbe dostupan je ovdje.

Vlada je usvojila drugo kvartalno izvješće o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja te namjenskom utrošku sredstava, u Županijskoj bolnici “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu. Ova kvartalna izvješća Vladi, kao izvršnom tijelu vlasti koje je odobrilo Program financijske konsolidacije, podnosi Upravno vijeće Bolnice. Drugo kvartalno izvješće obuhvaća period od prvi srpnja 2022. god. do kraja 2022. godine za koji je prikazana realizacija utroška sredstava  u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za provedbu postupka Javne nabave roba – laptopa, projektora, videokamera i drona čija je ukupna procijenjena vrijednost 23.086,97 KM. Financijska sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kroz projekat pod nazivom „Podrška programiranja razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola“ čija je namjena nabava navedene opreme za Srednju ekonomsku školu Livno, Osnovnu školu fra Lovro Karaula Livno i Srednju strukovnu školu Tomislavgrad.

Vlada  je prihvatila Izvješće Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u predmetu davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u cilju korištenja solarnog-potencijala za proizvodnju električne energije na području grada Livna, ukupne snage 4x25MW, na lokaciji Orlovača. Istom Odlukom Vlada je ovlastila Povjerenstvo za koncesije da provede  postupak pregovora s ponuđačem  „SOLAR PARK-LIVNO“d.o.o.Livno o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije.

Također, Vlada je prihvatila Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda za davanje koncesije u svrhu izgradnje vjetroparka s ciljem proizvodnje električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji Orlokuk,ukupne snage 90MW te je također ovlastila Povjerenstvo za koncesije da provede  postupak pregovora s ponuđačem „CONCORDIA“d.o.o.Tomislavgrad o svim segmentima dodjele koncesije.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Vlada je usvojila prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije. Usvojenom izmjenom Odluke koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 10 (deset) godina umjesto dosadašnjih 20. Također je usvojena i Odluka kojom se propisuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju,  koja su utemeljena Odlukom o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava maturantu SSŠ Tomislavgrad Blažu Periću u iznosu od 5.000,00 KM za izniman uspjeh u učenju i radu za šta je polučio brojne nagrade i priznanja za izvrsnost od strane renomiranih institucija a jedna od njih je i nagrada Federalnog Ministarstva obrazovanja za najbolje učenike u FBiH. Vlada je također usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 7.320,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao potporu organiziranju maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije za školsku 2022./2023. godinu.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok