• Short title article: Izvještajna godina
Foto: Livno Online / Z. Karadža

Općinski sud u Livnu je i ovu izvještajnu godinu okončao postizanjem vrlo dobrih rezultata u svom radu i to po svim vidljivim odnosno relevantnim parametrima temeljem kojih se ovakvi rezultati utvrđuju.

U izvještajnom periodu Sud je riješio ukupno 23 036 predmeta, ostvarivši kolektivnu normu od 106,56 %m pri čemu je došlo i do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta za ukupno 2 128 predmeta u odnosu na proteklu godinu.

Plan starih predmeta je realiziran sa 98 %-tnim učinkom, a zanimljiv je i podatak da Općinski sud u Livnu nema predmeta koji su po vremenu iniciranja stariji od 2018. godine, što je dovoljan pokazatelj o ažurnosti i efikasnosti u radu.

Smatramo potrebnim istaknuti da je ovaj Sud odabran kao pilot sud pored još četiri suda u Bosni i Hercegovini,  u projektu pod nazivom „Jačanje efikasnosti i kvalitete pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiHSEJ)“  koji se provodi u sklopu zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku III“ koju sufinanciraju Evropska unija i Vijeće Europe, a za provedbu je angažirana Europska komisija za efikasnost pravosuđa ( CEPEJ ). Kazao je predsjednik ovoga suda Niko Cvitanović.

Glavni cilj ovoga Projekta  je podrška u implementaciji CEPEJ-evih alata radi unapređenja efikasnosti i kvalitete u sudovima. Nakon preliminarnih praćenja i zapažanja eksperata CEPEJ-a a na temelju jasnih statističkih pokazatelja rada kao i aktivnosti koje provodi rukovodstvo Suda, dostavljen je Izvještaj o posjeti Općinskom sudu u Livnu s ciljem prve procjene u sklopu coachinga za sudove. Predmetnim izvještajem utvrđeno je da je Općinski sud u Livnu iznimno efikasan i nema većih problema u pogledu dužine trajanja postupka, te da je Sud po efikasnosti posljednjih godina među 3 najbolja suda u BiH.

Ovim putem obavještavamo sve svoje korisnike da će Općinski sud u Livnu u svijetlu donošenja Komunikacijske strategije nastaviti raditi na uspostavljanju proaktivne komunikacije i slanja jedinstvene i dosljedne poruke prema svim javnostima, kao i rušenju stereotipa zatvorenosti i netransparentnosti sudova u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju poboljšanja razumijevanja i povjerenja javnosti, a prije svega građana, u sudsku vlast, osobito kada je u pitanju  ostvarivanje njihovih prava u razumnom roku, jednakog pristupa sudu, te jačanju povjerenja u sudsku vlast osnova na kojoj počiva i gradi se položaj sudstva i autoritet sudskih odluka. 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok