• Short title article: Nova Vlada

Vlada Hercegbosanske županije danas je održala 1. sjednicu i  jednoglasno je usvojila zapisnik sa 92. sjednice Vlade Hercegbosanske županije.

Također, na početku sjednice donijela je Odluku kojom se daje suglasnost na Ugovor o prijenosu koncesije, odnosno na potpuni prijenos prava i obveza definiranih Ugovorom o koncesiji sklopljenog dana 28. siječnja 2011.godine između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i gospodarskog društva ”Balkan Energy Wind” d.o.o. Livno.

Vlada je donijela Odluku  o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara za 2023.godinu kao i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije za izradu novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Zadaća Tima za sprečavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji je realizacija i provođenje Akcijskog plana kao i koordinacija aktivnosti svih institucija i javnih službi u Hercegbosanskoj županiji u sprečavanju korupcije.

Danas je također, donesena Odluka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije Ivanu Vukadinu da sa predsjednikom Vlade Zapadnohercegovačke županije Predragom Čovićem supotpiše zamolbu/zahtjev za pokretanje postupka donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o financijskoj pomoći Bosni i Hercegovini za projekt rekonstrukcije/izgradnje ceste Posušje – Aržano, dionica Vir – granični prijelaz Pazar Aržano.

Jednoglasno je donesena i Odluka  o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kupres.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Vlada je donijela na današnjoj sjednici. Ovom odlukom usvaja se Preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u provedenom otvorenom postupku javne nabave robe Toneri i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 1).

Okvirni sporazum na dvije godine za nabavu robe toneri i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 1) sklopit će se sa ponuditeljem Informatički centar d.o.o.

Usvojena je i Preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u provedenom otvorenom postupku javne nabave robe tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 2).

Okvirni sporazum na dvije godine za nabavu robe tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 2) sklopit će se sa ponuditeljem PRIMAPROM d.o.o.

Vlada je, također, usvojila Preporuku Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u provedenom otvorenom postupku javne nabave robe uredski materijal za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 3).

Okvirni sporazum na dvije godine za nabavu robe Uredski materijal za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije (LOT 3) sklopit će se sa ponuditeljem DEFTER d.o.o.

Doneseno je i Rješenje o razrješenju članova  županijskog Stožera civilne zaštite kao i Rješenje o imenovanju članova županijskog Stožera civilne zaštite.

Vlada je primila k znanju Informaciju o zaključenju prijateljske nagodbe pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Na koncu donesena je Odluka kojom se daje suglasnost ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Anti Tadiću za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, koji za cilj ima pomoć i pružanje stručne potpore oko organizacije posjeta učenika završnih razreda osnovnih škola Vukovaru –  Gradu Heroju u sklopu izvanučioničke – terenske nastave povijesti.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok