• Short title article: Na pet godina

Na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto

Pomoćnik ministra u Upravi za administraciju i potporu - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina

Opis poslova: organizira vršenje poslova iz nadležnosti Uprave; predstavlja i zastupa Upravu u granicama ovlasti koje su mu Zakonom i drugim propisima dani u nadležnosti; odlučuje o korištenju financijskih i materijalnih sredstava za koje je nadležan; koordinira rad svih službi Sektora za administraciju i Sektora za potporu; obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnosti u okviru Uprave; surađuje u izradi određenih izvješća, sigurnosnih analiza i prosudbi; nalaže poduzimanje mjera upravnog i financijskog nadzora, preventivnih i drugih mjera u cilju organiziranog, stručnog i zakonitog obavljanja zadaća iz svog djelokruga; obavlja stručni nadzor nad njihovim radom; predlaže popunu i prijem državnih službenika, namještenika i zaposlenika za upražnjena radna mjesta u Upravi; redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove i zadataka koje odredi ministar, za izvršavanje navedenih poslova odgovara Ministru.

Osnovna neto plaća: 2.166,00 KM

Cijeli natječaj možete pročitati ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok