Rezidentni predstavnik MMF-a Andrew Jewell objasnio je za N1 kako su ovoj instituciji sugovornici u Bosni i Hercegovini samo državna i entitetska razina vlasti.

Na upit koliko je do sada novca BiH uzela kroz različite kreditne aranžmane od MMF-a, koliko je država otplatila i koliko je trenutno dužna, Jewell kaže:

"Dosadašnje zaduženje Bosne i Hercegovine kod MMF-a kroz Stand-by aranžmane, Prošireni aranžman i Instrument za brzo financiranje iznosi ukupno oko 1.315 milijarde SDR (što je prema današnjem tečaju jednako oko 1.6 milijardi rura). Od tog iznosa, trenutni dug iznosi 392 milijuna SDR (oko 470 milijuna Eura), ostatak je otplaćen.”

Govoreći koji bi uvjeti MMF-a mogli biti za dobivanje novog kredita, pojasnio je kako uvjeti koji se vežu uz ovaj novac još uvijek nisu finalizirani.

"Međutim, mi predviđamo da će se programom tražiti reforme u pogledu poduzeća u državnom vlasništvu, zdravstvenog sektora, financijskog sektora, javnih nabavki, upravljanja javnim financijama i digitalizacije", pojasnio je Andrew Jewell.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok