Vlada Federacije BiH utvrdila je danas da visina naknade nematerijalne štete za neosnovani kućni pritvor sa elektronskim nadzorom iznosi 20 KM po danu.

Federalna Vlada na sjednici održanoj u Sarajevu dopunila je Uredbu o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Uredbi je dodat novi novi stav o visini naknade ukoliko se zaključivanje sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode temelji na neosnovanom kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom. Uredba je dopunjena jer je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH uveden institut kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, saopšteno je iz Vlade.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok