• Short title article: Rok do 18.veljače

Senat Univerziteta u Sarajevu kompletirao je novu komisiju koja će ispitati validnost diplome direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

Komisiju će predvoditi Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a članovi su Kenan Filipović, generalni sekretar UNSA, Vesna Lazić, sekretarica Pravnog fakulteta te Smajlović-Doljančić, šefica Službe za pravne poslove UNSA-e.

Kako je portal "Avaza" ranije objavio, komisija je dopunjena sa još dva imena, a to su Darko Tomašević iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta ispred grupacije humanističkih nauka i Nusret Drešković sa PMF-a ispred biotehničkih nauka.

Kako je Ajanović ranije rekao, zadatak Komisije, shodno Odluci Senata, jeste da izvrši analizu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij prof.dr. Sebije Izetbegović na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu, te da prema rezultatima izvršene analize i utvrđenim činjenicama rektoru i Senatu Univerziteta predloži dalje postupanje u konkretnom slučaju.

Podsjećamo, Senat UNSA je u sjednici koja je održana u studenom zadužio Medicinski fakultet da formira komisiju koja će pregledati kompletnu dokumentaciju Izetbegović te da za 30 dana dostavi izvještaj Senatu.

Međutim, na posljednjoj sjednici Senata rektor Rifat Škrijelj je rekao da komisija nije dostavila izvještaj te da nedostaje i dokumentacije o studiranju Sebije Izetbegović. 

Škrijelj očekuje da do 18. veljače dobiju službeno izjašnjenje prof. Izetbegović.

- Ova procedura će biti vođena onako kako treba jedan univerzitet da je vodi - rekao je Škrijelj.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok