U petak 9. ožujka održat će se petnaesta sjednica Općinskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, privremena statutarna odluka Grada Livna, prijedlog Odluke o naknadi za dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište, uređenje gradskog građevinskog zemljišta i utvrđivanju osnovice za visinu rente, prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Detaljnog plana uređenja područja „STANICA“, te nacrt Odluke o komunalnoj naknadi.

1.    Privremena statutarna odluka Grada Livna

2.    Prijedlog Odluke o naknadi za dodijeljeno i izuzeto građevinsko zemljište, uređenje gradskog građevinskog zemljišta i utvrđivanju osnovice za visinu rente

3.    Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Detaljnog plana uređenja područja „STANICA“

4.    Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

5.    Nacrt Odluke o visini naknade i načinu ustupanja na korištenje ribolovne zone na području Općine Livno za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova

6.    Nacrt Odluke o sufinanciranju troškova analize državnog poljoprivrednog zemljišta putem uzorkovanja, fizikalno-kemijskog ispitivanja tla i davanju stručnih preporuka

7.    Plan implementacije i indikativni financijski okvir za 2018-2020

8.    Prijedlog imenovanja vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća

9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima i propisima prostornog uređenja

10.    Aktualni sat

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u