Županijski stožer civilne zaštite na 15. izvanrednoj sjednici održanoj danas, 24. travnja 2020. godine donio je dvije nove Zapovijedi:

Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite kojom se zabranjuje kretanje građanima na području Hercegbosanske županije od 20.00 do 5.00 sati, broj: 11-01-40±62.2/20 od 22. ožujka 2020. godine i  broj: 11-01-40-80/20 od 29. ožujka 2020. godine stavljaju se van snage.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja

1) Zapovijeda se zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina na području Hercegbosanske županije, osim ponedjeljkom, srijedom i petkom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 09.00 do 13.00 sati. Osobama starijim od 65 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

2) Zapovijeda se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Hercegbosanske županije, osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 14.00 do 20.00 sati. Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

Zabrana iz točke 1. i 2. ove Zapovijedi ne odnosi se na osobe koje:

imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti (zastupnici u zakonodavnim organima u BiH, članovi Predsjedništva BiH, Vijeće ministara BiH, vlada entiteta itd.), su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim organima (suci, tužitelji, notari),

su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite,

kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.

Zabrana iz točke 2. ove Zapovijedi ne odnosi se:

na djecu s posebnim potrebama,

djecu ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć.

Stupanjem na snagu ove Zapovijedi prestaje primjena Zapovijedi broj: 11-01-40-62.9/20 od 20. ožujka 2020. godine, 11-01-40-91/20 od 04. travnja 2020. godine.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. travnja 2020. godine.