Ukoliko ste nezaposlena  osoba i želite steći osnovne digitalne kompetencije potrebne u svakodnevnome životu i radu, onda je tečaj Digitalno opismenjavanje nezaposlenih osoba idealan za Vas.

Kroz tečaj  će se obraditi sljedeće teme:

- osnove rada na računalu

- online pristup informacijama

- online komunikacija

- odgovorno i sigurno korištenje interneta

- stvranje digitalnog sadržaja

Prijave putem e-maila: erphoruk@gmail.com ili osobno u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića i u Županijskom zavodu za upošljavanje u Livnu.

Prijave se vrše do 14.8. 

Tečaj počinje krajem 8.mjeseca i traje 3 mjeseca.