Gradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula.

Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“.

Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services.

Odobrena sredstva za projekt sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula plod su dugogodišnje suradnje Grada Livna i gradonačelnika Luke Čelana s CRS-om. Grad Livno, naime, već dulje vrijeme sudjeluje u projektu Pro-budućnost koji provodi agencija Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država Catholic Relief Services (CRS) uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Na posljednjem održanom sastanku gradonačelnika s predstavnicima Pro budućnosti je dogovoren nastavak suradnje što je u konačnici rezultiralo odobravanjem sredstava za sanaciju spomenutog krovišta.

Naime, CRS-u su od strane financijera odobrena sredstva za projekte sanacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata za zajedničko dobro svih građana lokalnih zajednica.

Od ukupno 75 gradova i općina u kojima djeluje Pro-budućnost na projekte infrastrukture moglo je aplicirati 25 jedinica lokalne samouprave od kojih je odabrano i bit će sufinancirano ukupno osam projekata među kojima je i projekt Grada Livna.

Gradonačelnik Čelan je pohvalio ovakav vid suradnje i podrške lokalnim zajednicama te kazao da Grad Livno ima nekoliko spremnih projekata prihvatljivih za ovakav vid podrške i u budućnosti.

Vrijednost projekta sanacije krovišta na dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula je 102.128,00 KM. CRS će za tu namjenu izdvojiti 64.350, 00 konvertibilnih maraka a ostatak iznosa od 44.094,00 konvertibilne marke snosi Grad Livno.