Protekle subote je u Glamoču jo držana I. redovna sjednica Udruge veterinara HBŽ-a na kojoj su sudjelovale i kolege veterinari iz ZHŽ i HNŽ.

Sjednici su kao gosti prisustvovali i predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH gospoda Pavo Radić, zamjenik ravnatelja UZV i Muamer Dervišević, tajnik UZV-a. Kao gosti su prisutni bili i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava gospoda Kenan Muratović, pomoćnik ministra za veterinarstvo i Marijo Vrebac, šef odsjeka za zdravlje životinja.

Na dnevnome redu ove sjednice govorilo se o stanje u veterinarstvu s prijedlogom mjera za poboljšanje statusa veterinarske struke u društvenoj zajednici

Nakon višesatne rasprave usvojeni su sljedeći zaključci:

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH imenovanja radne grupe za izradu novog Zakona o veterinarstvu FBiH. Predlažemo da ministar do 15.2.2022. godine imenuje Radnu grupu za izradu novog ZOV FBiH u kojem će jedan član biti predstavnik UV HBŽ.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da razmotri mogućnost nabavke softvera u svrhu digitalizacije svih evidencija koje su dužne voditi Veterinarske stanice.

UV HBŽ-a pokreće Inicijativu prema Uredu za veterinarstvo BiH da se Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2022. godini. donese najkasnije do 31.1.2022. godine.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da se Pravilnik o provođenju mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2022. godinu donese najkasnije do 15.2.2022. godine.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema UZV BiH da se cjepivo protiv bruceloze malih preživača veterinarskim stanicama isporuči najkasnije do 28.2.2022. godine. UV HBŽ pokreće inicijativu prema FMPVŠ da razmotri mogućnost financiranja serološkog testiranja na prisustvo bruceloze kod malih preživača.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da razmotri mogućnost po kojoj će se određene općine ili županije proglasiti slobodnima od Enzootske leukoze goveda. Predlažemo da se sredstva ušteđena od ELG preusmjere za neku od mjera predloženih u preostalim Zaključcima.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da se kroz Program poticaja za veterinarstvo ili Program poticaja za poljoprivredu te kroz Pravilnik o provođenju mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2022. godinu osiguraju financijska sredstva za provođenje tuberkulinizacije muških grla kod goveda

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema Upravama za inspekcijske poslove HBŽ-a, HNŽ-a i ZHŽ-a da se provedu inspekcijski nadzori u Lovačkim udrugama, kod vlasnika stada ovaca te kod svih ostalih vlasnika pasa s ciljem utvrđivanja stvarnog broja pasa kao i broja pasa koji su sukladno pozitivnim zakonskim propisima obilježeni i cijepljeni protiv bjesnoće.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da se kroz Program poticaja za veterinarstvo ili Program poticaja za poljoprivredu te kroz Pravilnik o provođenju mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2022. godinu osiguraju financijska sredstva za označavanje goveda i ovaca.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema MPVŠ FBiH da se u Pravilnik o novčanim poticajima kao obvezna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava poticaja na Uzgoj rasplodnih junica vrate Potvrde o umjetnom osjemenjivanju i Potvrde o gravidnosti.

UV HBŽ pokreće Inicijativu prema Veterinarskoj komori FBiH da se zakaže skupština komore najkasnije do 28.2.2022. godine na kojoj će se imenovati Povjerenstvo za izradu novog statuta veterinarske komore na temelju kojeg će se izabrati sva statutarna tijela.

Svi Zaključci su smisleno doneseni u svrhu što kvalitetnijeg provođenja mjera kojima je primarni cilj zaštita zdravlja ljudi od zoonoza (bolesti koje se prenose sa životinja na ljude). Također se kroz Zaključke nastoji rasteretiti poljoprivredne proizvođače na način da se pojedine mjere (tuberkulinizacija i označavanje životinja) koje su obvezni provoditi financiraju izravno iz proračuna.

Utvrđeno je i da je veterinarska struka marginalizirana kada je u pitanju kontroliranje korone, a evidentno je da se radi o bolesti koja je zoonotskog karaktera.

UV HBŽ-a će nastaviti s radom na način da će u što skorije vrijeme nastojati organizirati koordinaciju svih Udruga veterinara koje djeluju na prostoru FBiH.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok