Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predsjednik Vlade Ivan Vukadin s ministrima Draškom Dalićem, Mariom Lovrićem i Gordanom Nakić održao sastanak s predstavnicima:

Sindikata državnih službenika, namještenika i zaposlenika HBŽ, Sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja i Nezavisnog sindikata djelatnika srednjih škola HBŽ.

Na sastanku je postignut Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, iznosu naknade za ishranu (topli obrok) i izjednačavanju  koeficijenata za prosvjetne djelatnike VSS u osnovnom obrazovanju sa VSS prosvjetnih djelatnika u srednjem obrazovanju.

Strane potpisnice ovoga sporazuma suglasne su da se osnovica za obračun plaća za sve naprijed navedene korisnike proračuna Hercegbosanske županije, za razdoblje travanj 2022. godine pa do početka primjene Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika i Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna HBŽ, utvrđuje u iznosu od 453,24 KM (neto) ili 656,87 KM (bruto).

Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se osnovica za obračun plaća za dužnosnike Hercegbosanske županije (predsjednik Vlade, predsjedatelj Skupštine, zamjenici predsjedatelja skupštine, ministri u Vladi, zastupnici u skupštini, savjetnici i županijski javni pravobranitelj) za period travanj 2022. godine do početka primjene Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna HBŽ utvrđuje u iznosu od 411,10 KM (neto) ili 595,80 KM (bruto).

Naknade za ishranu tijekom rada (topli obrok) za sve zaposlene čije se plaće financiraju iz Proračuna Hercegbosanske županije, obračunavat će se i isplaćivati u iznosu od 10.00 KM po danu također od travnja 2022. godine do početka primjene Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika i Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna HBŽ.

Usuglašeno je da se izjednačavaju koeficijenti za obračun plaća djelatnicima  VSS u osnovnom i srednjem obrazovanju u iznosu 2.80 te da će se  primjenjivati od travnja 2022. godine.

Sporazumom je utvrđeno i to da će nakon usvajanja naprijed navedenih Zakona uslijediti  pregovori oko usklađivanja osnovica za obračun plaća korisnika Proračuna Hercegbosanske županije obuhvaćenih ovim Zakonima.

Ovaj sporazum postignut je nakon provedene Javne rasprave koja je završena 28. veljače 2022. godine te na osnovu prethodno postignutog dogovora strana u Sporazumu koji stupa na snagu danom njegovoga potpisivanja i bit će objavljen u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok