Javna priznanja koja dodjeljuje Općina Tomislavgrad su: Medaljon Općine Tomislavgrad i proglašenje počasnim građaninom Općine Tomislavgrad.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja, mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća Tomislavgrad, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, gospodarska društva, javne ustanove, udruge građana, građani pojedinci, mjesne zajednice kao i druge pravne osobe.

Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnih priznanja sam sebi.

Pravnim i fizičkim osobama kojima je javno priznanje dodijeljeno ne može se ponovno dodijeliti.

Javno priznanje može biti dodijeljeno i posmrtno.

Pisane prijedloge s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva i to osobno u šalter sali Općine Tomislavgrad ili preporučeno poštom na adresu:. Općina Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica Mijata Tomića 120,80240 Tomislavgrad, s naznakom ,,Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad - Ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preuzmite javni poziv.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u