Općina Tomislavgrad i ove će godine potpomagati i podupirati svoje studente. Potkraj prošle godine, točnije zadnjega dana u studenome, Općinsko vijeće Tomislavgrad donijelo je odluku o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad, koja se sada počinje provoditi u djelo, piše Večernji list BiH.

Općinski načelnik Ivan Buntić raspisao je 11. siječnja javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Tomislavgrad u akademskoj 2022./2023. godini. Stipendirat će se studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

Deset rata

Bit će dodijeljeno ukupno 55 stipendija. Studenti će dobivati 150 KM mjesečno u deset rata, počevši od 1. listopada 2022. godine. Inače, u nedavno usvojenom općinskom proračunu za 2023. godinu za studentske stipendije namijenjeno je 100.000 KM, kao što je bilo izdvojeno i prošle godine. U objavljenom javnom natječaju navedeni su uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija, dokazi o ispunjavanju tih uvjeta i kriterija, visina i broj stipendija, naziv i adresa tijela kojem se podnose zahtjevi. Postoje tri kategorije u kojima se studenti mogu natjecati za dodjelu stipendije.

Prva kategorija su učenici generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redoviti studij. Druga kategorija su uspješni studenti - studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, tj. brucoši, i studenti ostalih godina studija. Treća kategorija su studenti slabijeg socijalnog položaja. Učenicima generacije srednje škole iz prethodne godine, ako su upisali redoviti studij, bit će dodijeljene tri stipendije, uspješnim studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija, brucošima, dodijelit će se 10 stipendija, uspješnim studentima ostalih godina studija 20 stipendija i studentima slabijeg imovnog stanja 22 stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani BiH, koji imaju status redovitog studenta, a prvi put su upisani u akademsku godinu na temelju koje ostvaruju pravo na stipendiju, imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad, nisu stariji od 26 godina i nisu studenti privatnih fakulteta. Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istoga kućanstva. Učenici generacije, koji su odlukom nastavničkog vijeća srednje škole s područja HBŽ-a službeno proglašeni učenikom generacije za prethodnu školsku godinu i ispunjavaju opće i posebne uvjete, bez bodovanja ulaze na rang-listu i dodjeljuje im se stipendija.

Pod kategorijom uspješnih studenata koji su prvi put upisali prvu godinu studija, odnosno brucoša, podrazumijevaju se studenti koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,7. Pod kategorijom uspješnih studenata ostalih godina studija podrazumijevaju se studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4 odnosno 8,6. Osim toga, i u jednoj i u drugoj kategoriji uspješnih studenata prednost imaju studenti deficitarnih zanimanja: elektrotehnika, veterina, medicina i geodezija. Status studenta slabijeg socijalnog stanja utvrđuje se dokazima o socijalnom statusu i prosjekom ocjena. Zanimljivo je i neobično da je za dokazivanje ispunjavanja uvjeta i kriterija za kategoriju studenta slabijeg socijalnog statusa potrebno priložiti čak 16 različitih isprava - potvrda, izjava, preslika, izvadaka, odluka..., dok se za ostale kategorije traži po pet dokumenata za svaku kategoriju.

Natječajna dokumentacija

Studenti koji se prijavljuju na više kategorija za dodjelu stipendije za koju ispunjavaju uvjete dužni su za svaku kategoriju za koju se prijavljuju podnijeti zasebnu prijavu s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom. Povjerenstvo će na temelju kriterija utvrditi popis stipendista, koji će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad. Sudionici u natječaju mogu u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine. Na temelju konačnog rješenja o dodjeli stipendije, s korisnikom se zaključuje ugovor o stipendiranju. Natječaj traje zaključno do 10. veljače 2023. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok