"Izazovi trenutne migracijske krize: Pogled i perspektive" tema je okruglog stola koji je održan danas u Sarajevu u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Organizatori navode da su na ovaj način željeli otvoriti akademsku i stručnu diskusiju o pitanjima spremnosti odgovora eventualnom izazovu.

Okrugli stol je organiziran jer je izbjeglička i migracijska kriza u proteklih nekoliko mjeseci ozbiljno uzdrmala Europsku uniju, a u otežanim uvjetima našle su se i države iz okruženja, države na putu takozvane "balkanske rute". Nedovoljno pripremljene za ovu vrstu izazova države iz susjedstva s tim problemom nosile su se na različite načine.

Istaknuto je da se BiH, iako se nalazi na ruti migracijskog vala, nije susretala s tom situacijom, ali da je očekivati da se i ona susretne s izbjegličkim i migracijskim valom.

Profesor s Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Jasmin Ahić podsjetio je da je Vijeće ministara BiH na prijedlog i zahtjev parlamentarne komisije za ljudska prava u listopadu donijelo informaciju koja govori o spremnosti rješavanja problema izbjegličke i migracijske krize.

- U toj informaciji imamo situaciju na terenu da su kapaciteti BiH sasvim sigurno nedostatni u tom smislu. No, iskazana je spremnost  za rješavanje eventualnih problema ako bi se migrantska  i izbjeglička kriza usmjerila i na BiH - naveo je Ahić.

Istakao je da su pozicionirane dvije rute ulaska, sjeverna i južna, odnosno na području Bijeljine i Trebinja.

- U tom smislu izrađeni su operativni planovi svih agencija koje su zadužene za prvi val, odnosno za prihvat izbjeglica u migrantskoj krizi - dodao je.

Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje iz Hrvatske.

Ravnatelj Jadran Perinić je podijelio iskustva s kolegama iz BiH, a naglasio je da se nikada ne može dovoljno pripremiti za neku moguću situaciju.

- Možemo planirati, razvijati strategije i kapacitete, ali uvijek su moguće nepredviđene situacije - naveo je Perinić.

Istakao je da je Hrvatska bila spremna za taj izazov, ali je previdjela naglašeni tranzitni karakter, odnosno potrebu tih ljudi da čim prije stignu na željena odredišta.

- To ponekad izaziva nemire i incidente, to je nešto što smo riješili, ali nismo mogli predvidjeti - dodao je.

Na početku okruglog stola Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisao je sporazume o naučnoj i stručnoj suradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Županije Sarajevo, Federalnom upravom civilne zaštite i Crvenim krstom FBiH.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u