Nakon što je Federalni stožer donio naredbu kojom se već od danas dozvoljava pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru odnosno isključivo u baštama i na terasama, vrijedi podsjetiti na preporuke za rad ugostiteljskih objekata koje je ranije izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Kako je navedeno, preporučuje se organizacija rada u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremensko razdoblje u kojem će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

Ugostiteljski objekti moraju osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasne upute o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta, piše Klix.ba.

ZZJ FBiH za sada preporučuje uporabu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

Ovo su još neke od preporuke Zavoda za javno zdravstvo:

- Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ruba do ruba stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje jedan metar u skladu s tim ograničiti broj stolica za stolovima u ovisnosti od veličine stola.

- Ukoliko se ne može osigurati udaljenost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

- Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

- Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

- Preporučuje se da posjetitelji moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

- Preporuča se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su zaraženi pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.

- Ne preporučuje se uporaba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti uporaba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

- U ovisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

- Ne preporuča se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba donijeti umotan zajedno s jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati nakon svake mušterije.

- Nakon svakog posjetitelja treba dezinficirati stolove koje je koristio.

- Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, kako bi se izbjegle gužve za kasama.

- Zbog kontrole broja gostiju preporuča se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

- Zaposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok