Porezna uprava Federacije BiH uputila je poziv poreznim obveznicima da prijave radnike. Prema odjavama i prijavama zaposlenika Porezna uprava Federacije BiH je u razdoblju od 16. ožujka do 15. svibnja ove godine obradila ukupno 59.878 prijava i odjava, od čega se 16.631 odnosi na prijave zaposlenih, a 43.247 na odjave zaposlenih iz jedinstvenog sustava.

"Sve prijave i odjave su u konačnici imale za rezultat smanjenje broja zaposlenih za 25.638. Zadnjih 5 dana trend smanjenja broja zaposlenih je stao i u razdoblju od 5. do 15. svibnja 2020. godine imamo povećanje broja zaposlenih za 831", navode iz Porezne.

"Obavještavamo vas da će Porezna uprava Federacije BiH od 21. svibnja 2020. godine na cijelom područuju FBiH provoditi intenzivne kontrole - brze akcije s ciljem provjere jesu li radnici prijavljeni, izdaju li se računi i obavlja li se djelatnost na osnovu izvršene registracije kod nadležnog organa.

U vezi s planiranim kontrolama podsjećamo vas da je Zakonom o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, propisano da je poslodavac dužan prijaviti zaposlenika najkasnije dan prije nego što zaposlenik počne raditi. U slučaju neprijavljivanja radnika za poslodavca - pravnoj osobi je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM, i za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od 3.000,00 do 20.000,00 KM, za poduzetnika je propisana novčana kazna od 2.000,00 do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u razdoblju do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja. Također, Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH za neizdavanje računa ili obavljanje djelatnosti bez rješenja za rad, za poslodavca - pravnu osobu pisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu novčana kazna od 500,00 do 3.000,00 KM i za fizičku osobu novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM.

U svim slučajevima ukoliko inspektori Porezne uprave Federacije BiH utvrde: da djelatnost obavljate bez dozvole, imate neprijavljene radnike, da neevidentirate promet preko fiskalnih uređaja, da poslujete s robom kojoj se ne zna porijeklo, izvršit će se pečaćenje vaših poslovnih objekata. Poslovni objekti koji zbog utvrđenih nepravilnosti budu zapečaćeni tijekom inspekcijskog nadzora, zbog nastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID19 i smanjenog broja inspektora, neće po otklanjanju utvrđenih nepravilnosti biti brzo otpečaćeni kao što je to bio slučaj do sada.

Obzirom da Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj kažnjavanje već razvoj transparentnih i partnerskih odnosa, cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obveze, dobrovoljno ih prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, zato vas pozivamo da prije naših kontrola koje počinju 21.05.2020. godine prijavite svakog radnika i da svoje poslovanje uskladite s važećim propisima. Vaš teško zarađeni novac koriste za: unapređenje poslovanja, investicije, razvoj i isplatu plaća zaposlenicima, a ne na plaćanje kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele izvršavati svoje porezne obveze i pokazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok