Vaša ekselencijo, Uvažavajući ulogu koju ima OESS u svim državama članicama OESS-a i preporuke Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u unapređenju izbornog procesa i stvaranju neovisnog i transparentnog rada tijela za provedbu izbora, želim Vas upoznati s činjenicama vezanim za protuzakonito imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, kao i protuzakonitim aktima koje je na takav način imenovano Središnje izborno povjerenstvo BiH donosilo.

Nakon imenovanja Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, isto je na drugoj sjednici Povjerenstva, održanoj 10. ožujka 2020. godine, usvojilo Poslovnik o proceduri provedbe javne konkurencije i imenovanja članova Središnjeg izbornog povjerenstva, te raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva koji je objavljen u Službenom glasniku BiH br. 18/20.

Na sedmoj sjednici Zastupničkog doma PS BiH, održanoj 11. ožujka 2020. godine, unatoč činjenici što je sukladno Izbornom zakonu BiH nadležno Povjerenstvo pokrenulo proceduru raspisivanja Javnog natječaja, zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) Dragan Mektić predložio je Odluku o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti člana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, te za članove iz reda srpskog naroda predložio osobu koja je bila savjetnik imenovanog dužnosnika Srpske demokratske stranke (SDS), dok je drugi predloženi član iz reda srpskog naroda bio kandidat na izbornoj listi Partije demokratskog progresa (PDP) i u njenim središnjim tijelima. Istodobno, zastupnik Mektić, također mimo propisane zakonske procedure, za bošnjačke članove predložio je dosadašnje članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Ahmeta Šantića i Suada Arnautovića.

Zastupnik Demokratske fronte (DF) predložio je da se za člana iz reda hrvatskog naroda imenuje Željko Bakalar, savjetnik izabranog dužnosnika u Predsjedništvu BiH.

Zastupnički dom PS BiH na svojim sjednicama, zanemarujući činjenicu da je pokrenut javan i transparentan natječaj za izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, a protivno Izbornom zakonu BiH, imenovao je nove članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Nakon što je raspisan Javni  natječaj za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Središnje izborno povjerenstvo BiH, koje nije imenovano u skladu s Izbornim zakonom BiH, odbija zaprimiti prijave na Javni natječaj za članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH koje je sukladno Izbornom zakonu raspisalo nadležno Povjerenstvo, čime su prekršili važeće propise i onemogućili javan i transparentan process, te ugrozili ljudska prava kandidata za članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH tj. njihovo pravo da budu birani za članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Središnje izborno provjerenstvo BiH koje je imenovano na gore navedeni način donosi Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih  izbora u BiH 2020. godine, a nedugo nakon toga, protivno važećim propisima i bez ikakvog zakonskog utemeljenja, Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

Iznenađena sam činjenicom da OESS, kao međunarodna organizacija koja se zalaže za neovisnost izborne administracije, brine za transparenatan i javan izbor izborne administracije, te inzistira na preporukama ODIHR-a o načinu odabira članova izbornog povjerenstva koji mora biti  otvoren i transparentan, nije iznio svoje mišljenje na imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH bez zakonom propisanog Javnog natječaja na kojem bi članovi dokazali ispunjavaju li uvjete propisane Izbornim zakonom BiH, te na ostale odluke koje donosi  “novoimenovano” Središnje izborno povjerenstvo BiH bez zakonskog utemeljenja.

Takvo nelegalno Središnje izborno povjerenstvo BiH, svojim radom počelo je sa kršenjem kako Izbornog zakona BiH tako i Zakona o upravnom postupku kao i drugih zakonskih propisa čime je narušen kredibilitet Središnjeg izbornog povjerenstva BiH kao neovisne institucije na kojoj počiva demokratski sustav i na taj način se dovodi u pitanje zakonitost svih odluka i izbornog procesa.

Stoga, pozivam Vas da se u okviru vrijednosti i profesionalizma, te neovisnosti koja je u temeljima OESS poslanja, očitujete na gore navedene činjenice a posebno na nezakonit i netrasparentan izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PS BiH
Borjana Krišto